Dertig procenten van de docenten geeft college op de universiteit zonder didactische training te hebben gevolgd. Stel die training verplicht, maant het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

In 2008 spraken universiteiten af dat zoveel mogelijk docenten een didactische training moesten krijgen: de basiskwalificatie onderwijs (bko). Maar uit een inventarisatie van ISO blijkt dat drie op de tien universitaire docenten nog steeds zonder papiertje lesgeven.

'Zomaar voor de klas'

‘Om les te geven op de basisschool is vier jaar scholing vereist, terwijl universitaire docenten zomaar voor de klas mogen staan.’

Jan Sinnige, voorzitter ISO

“Een student moet ervan op aan kunnen dat de docent voor de klas gekwalificeerd is”, zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige in een persbericht. “Om les te geven op de basisschool is vier jaar scholing vereist, terwijl universitaire docenten zomaar voor de klas mogen staan.”

In 2013 maakte de vereniging van universiteiten (VSNU) een zelfde soort inventarisatie. Het aandeel docenten met een bko is sindsdien spectaculair gegroeid, maar volgens het ISO nog niet genoeg. Er kan vooral nog winst worden geboekt bij promovendi en student-assistenten.

Ontevreden

Ook de promovendi zelf vinden dat ze beter kunnen worden voorbereid op hun lestaak. De helft is ontevreden over de begeleiding die ze krijgen bij het lesgeven en slechts elf procent doorloopt (delen van) het bko-traject, bleek een half jaar geleden uit een onderzoek van onder andere het ISO. Toch zouden promovendi best willen: ruim 90 procent vindt dat het mogelijk zou moeten zijn om deze startkwalificatie te halen.

'Geen verband met tevredenheid'

De NRC constateert dat er geen sterk verband bestaat tussen het percentage gekwalificeerde docenten en de tevredenheid van de studenten over de colleges. Zo heeft op de Rijksuniversiteit Groningen 85 procent van de docenten een basiskwalificatie, maar de tevredenheid van studenten over docenten zit ongeveer op het gemiddelde.

De tevredenheid van studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven over de daar vaak ongekwalificeerde docenten is iets groter. De studenten aan de Wageningen universiteit zijn uitzonderlijk tevreden over de in meerderheid ongekwalificeerde docenten (52 procent).