Voormalig Hoge Commissaris van de VN Navi Pillay zette het publiek aan het denken toen ze onjuiste opvattingen en aannames over migranten aankaartte. Op donderdag mocht Pillay haar eredoctoraat in ontvangst nemen. Ze is de eerste die een eredoctoraat tijdens een Mandevillelezing ontvangt.

Erasmus School of Law en het International Institute of Social Studies in Den Haag reikten dit jaar het eredoctoraat uit. Pillay werd geprezen voor haar ‘primeurs’: ze was de eerste donkere vrouw die in Zuid-Afrika haar eigen advocatenpraktijk startte en bovendien de eerste niet-blanke vrouw die werd aangesteld in het Zuid-Afrikaanse Hooggerechtshof.

Detentie van kinderen

Navi Pillay by Michelle Muus 2
Navi Pillay tijdens de lezing

Pillay belichtte de huidige migratiecrisis vanuit het oogpunt van de mensenrechten. Tijdens de lezing ging ze in op de gebruikelijke praktijk om kinderen van immigranten in detentie te plaatsen. Kinderen van migrerende families worden vaak bij hun ouders weggehaald en in detentie geplaatst. Pillay benadrukte dat deze werkwijze tegen de internationaal afgesproken wetgeving in gaat. Daarnaast onderstreepte ze dat kwetsbare groepen migranten, zoals kinderen, een legitiem recht op speciale bescherming hebben.

Pillays zorgen over de schending van de rechten van vluchtelingen reiken verder: ze uitte kritiek over het vluchtelingenakkoord dat Europa en Turkije hebben gesloten. Deze afspraak maakt het Griekenland mogelijk vluchtelingen die na 20 maart in het land aan zijn gekomen terug te sturen naar Turkije. De voormalige Hoge Commissaris van de VN veroordeelde de tegenstrijdigheid van de afspraak. Deze gaat in tegen zowel de richtlijnen van de VN-Commissie als internationale voorschriften. “De overeenkomst werkt discriminatie, deportatie en detentie van migranten in de hand. Hoe kan de EU daarmee akkoord gaan?”, vroeg Pillay zich af.

'Immigratie is geen probleem, maar een kans'

Michelle Fu (28), student aan Erasmus School of Law, was bij de lezing: “Dit is een uitgelezen moment om het bewustzijn rond de problemen met betrekking tot migranten te vergroten. Het dwingt de Europese landen om het probleem vanuit een humanitair oogpunt te bekijken. Het nieuws besteedt veel aandacht aan de situatie van migranten, maar die informatie dringt niet tot je door. Pas nu ik het van haar hoor, doet het iets met me, omdat ze zo veel ervaring op dit gebied heeft.” Aspasia Karampetsou (25), promovendus aan Erasmus School of Law, nam ook deel aan Pillays masterclass: “Wat me echt bij is gebleven, is hoe ze immigratie omschreef: niet als een probleem, maar als een kans. Ik realiseerde me dat mensen voortdurend aan het verhuizen en migreren zijn. Dat zit in de menselijke aard!”