Verhuizingen op de campus, daar weten we aan de EUR alles van. Maar bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de verhuizing van studentenverenigingen in 2017 naar een ander gebouw op de campus desastreuze gevolgen. Doordat er in het nieuwe gebouw geen ruimte is voor alle verenigingen, krijgen de drie religieuze verenigingen niet langer huisvesting en financiële ondersteuning. Dat meldt het Eindhovense universiteitsblad Cursor.

Collegelid Jo van Ham vindt de beslissing logisch, omdat de TU/e ‘een seculiere universiteit’ is. Daarom beschouwt de universiteit het niet als noodzakelijk om religieuze verenigingen te ondersteunen, een vraagstuk dat door de verhuizing actueel geworden is.

Vanwege de seculiere inslag faciliteert de universiteit enkel het religieuze individu, laat Van Ham weten aan Cursor: “We gaan geen geloofsuitingen verbieden en we gaan het individu wel ondersteunen met ruimtes.” Zo bestaat er al een stilteruimte op de campus en volgens Van Ham komt er waarschijnlijk ook een levensbeschouwelijke ruimte in het gebouw waar de andere verenigingen worden ondergebracht.

Donderslag bij heldere hemel

Voor het bestuur van Ichthus, een grote christelijke studentenvereniging in Eindhoven met meer dan tachtig leden, komt dat besluit als een donderslag bij heldere hemel. Secretaris Paula Uittenbogaard is stomverbaasd. “We hadden niet gedacht dat we om deze reden geen ondersteuning meer zouden krijgen. We hebben steeds te horen gekregen dat er gekeken zou worden naar hoe actief een vereniging is en of het binnen het academisch klimaat past. En nu is het vanwege onze geloofsachtergrond.”

Ondanks het wegvallen van de ondersteuning zal Ichthus volgens Uittenbogaard niet snel opgeheven worden. “Maar we zullen moeten kijken naar een andere locatie en willen wel met de TU/e in gesprek blijven.”