Het aantal vooraanmeldingen bij de EUR voor het studiejaar 2016-2017 ligt hoger dan vorig jaar. Vorig jaar meldden zich 7.833 studenten aan. Nu zijn het er 9.052. Dat is een toename van 16 procent.

Daarmee ligt de stijging bij de EUR boven het landelijk gemiddelde van 11 procent. Alleen op de universiteiten van Nijmegen, Tilburg en Twente nam het aantal vooraanmelders meer toe, met respectievelijk 27, 23 en 22 procent. De algehele toename is niet verrassend, omdat het leenstelsel in het studiejaar 2015-2016 voor het eerst was ingevoerd en het toen voor studenten minder aantrekkelijk werd om te studeren.

Dit alles zegt nog weinig over het daadwerkelijke aantal nieuwe studenten aan de EUR. Niet alle vooraanmelders beginnen aan de opleiding. Ze kunnen bijvoorbeeld nog zakken voor hun examen of besluiten om alsnog een tussenjaar te nemen. Ook kunnen ze zich voor meerdere studies inschrijven.