Vier universiteiten en vier hogescholen moeten nadere uitleg geven over de declaraties van hun medewerkers. Daar heeft de Onderwijsinspectie om gevraagd. Het is onbekend om welke instellingen het precies gaat.

Eerder meldde RTL dat bestuurders van universiteiten en hogescholen soms vreemde declaraties vergoed kregen, zoals peperdure bureaustoelen en verre ritten in dienstauto’s. Bij de EUR ging het vooral om klein bier: een paar glazen wijn en enkele dienstritten naar een andere werkgever van de collegevoorzitter, die volgens de universiteit al verrekend waren. Het bericht van RTL leidde tot een snel onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Netter declareren

De conclusie was dat medewerkers netter moesten declareren, maar ook dat de regels niet duidelijk genoeg zijn. Laten universiteiten en hogescholen eerst eens goede afspraken over declaraties maken, was de gedachte van minister Bussemaker. Het had volgens haar weinig zin om tijd en geld te besteden aan diepgravend onderzoek met een ongewisse uitkomst.

Maar in sommige gevallen hadden accountants van instellingen al opgemerkt dat bestuurders hun eigen reglement niet hadden nageleefd. Het ging daarbij om vier universiteiten en vier of vijf hogescholen. Daar zou de Inspectie nog navraag naar doen.

Vervolgonderzoek

Dat gebeurt nu dus bij acht niet nader genoemde instellingen. “Straks zal moeten blijken waar de opmerkingen van de accountants precies op gebaseerd zijn”, zegt een woordvoerder. “En daarna zou een vervolgonderzoek naar de besteding van overheidsgeld kunnen plaatsvinden.” Of het zover komt, is nog even afwachten.