De verkiezingen voor nieuwe student-leden van de Universiteitsraad zijn gisteren na negen dagen gesloten. Uit de resultaten blijkt dat er op alle faculteiten sprake was van een lage opkomst. Geen enkele faculteit noteerde een hoger opkomstpercentage dan 20 procent.

Erasmus School of Law had met 16,65 procent het hoogste opkomstpercentage. Mark van Leeuwen en Marc-Vincent Spanjersberg hebben de meeste stemmen behaald, respectievelijk 252 en 174. Erasmus School of Economics (ESE) en de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) noteerden een opkomstpercentage van respectievelijk 13,22 procent en 11,68 procent. Abdurrahman Calkin en Luc Oudenes zijn gekozen voor ESE, met een voorsprong van meer dan 100 stemmen op de derde kandidaat. FSW-kiezers hebben Boutaina Faris en Kimberly Walden als hun vertegenwoordigers in de Universiteitsraad gekozen.

Rotterdam School of Management noteerde het laagste opkomstpercentage. Slechts 7,77 procent van de kiesgerechtigden heeft zijn/haar stem uitgebracht. Nadine Nieuwstad en Yuliia Ponomarenko zijn als vertegenwoordigers gekozen, waarbij de eerste kandidaat een voorsprong van meer dan 200 stemmen op de tweede had. Er zijn geen stemmen uitgebracht voor de Faculteit der Wijsbegeerte en op de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen waren precies genoeg kandidaten voor het aantal beschikbare plaatsen. Wies Bontje en Daniel Sieczkowski zullen Erasmus MC vertegenwoordigen en Aleid Barmentlo de Faculteit der Wijsbegeerte. De Erasmus School of History, Culture and Communication heeft dit jaar geen kandidaten genomineerd.

Weinig keuze

Bij de Universiteitsraadsverkiezingen van dit jaar kon slechts uit een beperkt aantal kandidaten worden gekozen. De cijfers spreken voor zich: er waren slechts 22 student-kandidaten voor 12 beschikbare plaatsen in de U-raad. Bovendien hoefden liefst drie faculteiten helemaal geen keuze te maken omdat er precies genoeg of helemaal geen kandidaten waren.