Mila Ivanova is student Geneeskunde en schrijft voor EM. Ze pendelt regelmatig tussen Woudestein en Hoboken. In deze rubriek legt ze de verschillen en overeenkomsten bloot tussen ‘Oost’ en ‘West’. Deel 2: Excelleren. (lees ook deel 1!)

Wil je op de Erasmus Universiteit ‘excelleren’ als student, dan kun je meedoen aan honoursprogramma’s. Zo is er het EUR-brede Erasmus Honours Programme en de faculteitsgebonden Honours Classes. Inmiddels doet ruim 8 procent van de studenten mee aan zo’n programma. Op welke campus heb je echter een grotere kans om aangenomen te worden bij de Honours Class?

Hoboken

5,2 procent

Binnen het Erasmus MC vind je drie studies: Geneeskunde, Nanobiologie en Klinische technologie. Veruit de grootste daarvan is geneeskunde, met ongeveer 380 studenten per cohort. De Honours Class telt 20 plaatsen; oftewel is de kans in zo’n klasje te komen 5,2 procent, althans, als alle geneeskundestudenten voor zo’n plekje zouden solliciteren. Bij Nanobiologie liggen de kansen iets hoger, al scheelt het niet veel. Daarentegen ontbreekt er een soortgelijk programma bij Klinische Technologie, misschien omdat het een relatief nieuwe studie is.

Woudestein

12 procent

Aan de andere kant van de stad bevinden zich veel meer faculteiten met ieder zo zijn eigen Honours Class. Het percentage studenten dat aangenomen wordt varieert tussen 4,7 en 12,2 procent. De grootste kans maken studenten aan de Erasmus School of History, Culture and Communication; hier zit ruim 12 procent van de studenten in de Honours Class. Met 10,4 procent maakt een rechtenstudent van de Erasmus School of Law ook een aardige kans op een plaatsje in het topklasje.

Sociale Wetenschappen

4,7 procent

Daarbij vergeleken zijn de kansen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen excellentieonderwijs uitermate klein, zelfs kleiner dan die van geneeskundestudenten: slechts 4,7 procent. Dat is dan ook meteen het laagste percentage van alle faculteiten die excellentieonderwijs kennen in deze vorm. Niet dat de kans om in een topklasje te komen bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg zoveel hoger liggen (ook maar 4,8 procent).

Erasmus School of Economics

5,2 procent

De Erasmus School of Economics komt echter op exact hetzelfde percentage honoursplaatsen als de faculteit bij metrostation Dijkzigt, namelijk 5,2 procent. Tegelijkertijd is er een plan voor het oprichten van een soortgelijk programma bij de Rotterdam School of Management. Daar zijn momenteel geen honoursplaatsen, maar dit collegejaar zou er excellentieonderwijs aan veertig studenten aangeboden worden.

Extra’s

De meeste honoursprogramma’s tellen veelal mee voor  de studie (doorgaans voor 15 studiepunten)  en ze bestaan grotendeels uit dezelfde hoofdingrediënten (colleges, zelfstudie en werkstukken). Toch hebben ze vaak ook bijzondere onderdelen. Zo werken bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen studenten mee aan een al lopend onderzoek en worden rechtenstudenten die meedoen aan het honoursprogramma gelijk lid van de studievereniging Astrea die onder andere onderwijsmodules en sociale activiteiten organiseert. Geneeskundestudenten mogen zelfs op studiereis naar een zelf gekozen bestemming, zolang dit maar valt binnen een bepaald budget.

EUR-breed

Overigens zeggen bovengenoemde percentages uiteindelijk niets over de werkelijke kansen op een plekje in de klas vol pareltjes: niet alle studenten ambiëren namelijk  een dergelijk traject. En dan is er natuurlijk ook nog een EUR-breed honoursprogramma, gericht op interdisciplinariteit. Een mooie kans voor degenen die wat anders willen (of bij hun eigen faculteit buiten de boot zijn gevallen).