Vrouwelijke docenten worden slechter beoordeeld door studenten dan hun mannelijke collega’s. Het verschil is op geen enkele andere manier te verklaren dan door het feit dat ze vrouw zijn, concluderen onderzoekers Natascha Wagner, Matthias Rieger en Katherine Voorvelt van het International Institute of Social Studies (ISS, onderdeel van de Erasmus Universiteit).

In eerdere onderzoeken werd een dergelijk verschil in beoordeling tussen mannen en vrouwen niet aangetroffen. Volgens de onderzoekers is er bij die onderzoeken geen rekening gehouden met het feit dat mannen en vrouwen hele andere vakken geven.

Dat probleem kon op het ISS omzeild worden door de bijzondere wijze van lesgeven op het instuut. Veel vakken bij ISS hebben ‘co-teaching’, waarbij een mannelijke en een vrouwelijke docent de helft van de lessen op zich nemen. Mede daardoor konden de onderzoekers veel andere factoren uitsluiten.

11 procent lager

Er werd bijvoorbeeld geen significant verschil gevonden in de beoordeling op basis van etniciteit of het soort vak dat gegeven wordt.  Echter, als puur naar de factor geslacht gekeken werd, bleek dat de vrouwen 11 procent slechter beoordeeld werden door studenten dan hun mannelijke collega’s.

De onderzoekers bevelen daarom aan om in de toekomst sekseverschillen uit de evaluaties te filteren, om op die manier eerlijke loopbaankansen te creëren voor vrouwelijke docenten.