De Faculteit der Sociale Wetenschappen heet binnenkort de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De nieuwe naam gaat waarschijnlijk bij het begin van het nieuwe collegejaar in.

In de faculteitsraad werd maandag gesproken over de nieuwe naam. Volgens vice-decaan Victor Bekkers past de nieuwe naam beter bij de ‘oude’ faculteiten die al een ‘Erasmus School’ zijn. “Een van de redenen is om het belang van internationalisering te benadrukken. Een tweede element is dat de nieuwe naam beter aansluit bij de vakken waaruit de faculteit bestaat”, zei Bekkers tijdens de raadsvergadering. Ook de toevoeging van de naam ‘Erasmus’ is van waarde, aldus de vice-decaan. “Dat is een sterk merk.”

'Erasmus School of Bullshit'

Tijdens de vergadering ontstond er enige verwarring over de hanteren afkorting. Officieel komt er geen afkorting (‘omdat het ook heel lang geduurd heeft voordat mensen de afkorting ESHCC konden onthouden’) maar intern gebruikt het managementteam van de faculteit de afkorting ESB, Erasmus school of Social and Behavioural sciences.

Nogal verwarrend, vond studentlid Sharona Boonman, want de S staat dan voor Social, terwijl dat bij de ESE, de RSM en ESL voor School staat. ESSB of ESSBS waren volgens de faculteitsdirectie afgevallen vanwege de historische connotatie van de afkorting SS. Een voorstel van raadslid Huib Tabbers om Behavioural en Social (‘ESBS’) dan om te draaien haalde het ook niet: ‘Erasmus School of Bullshit’, werd er gegrinnikt door een van zijn collega’s. Voorlopig blijft het dus bij ESB.