Oud-collegevoorzitter mr. Will Koppelaars is op 18 januari overleden. Koppelaars was negen jaar lang voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Hij werd 90 jaar.

Koppelaars stond te boek als een man die zijn werk heel serieus nam, zo is te lezen in Quod Novum (voorloper Erasmus Magazine) van 6 juni 1990, toen hij afscheid nam van het CvB. Hij stond ook bekend om zijn ijzeren regelmaat en nauwkeurigheid. Bij zijn aantreden in 1981 trof hij een verstoorde relatie met de universiteitsraad aan, drie andere collegeleden waren net vertrokken. Ook met de decanen was er op dat moment volgens hem een koele relatie. Aan het einde van zijn bestuursperiode waren de decanen vol lof over hem.

Bezuinigingen

In zijn bestuursperiode kreeg Koppelaars te maken met twee grote bezuinigingsoperaties, waarbij onder andere Politicologie en Sociologie moesten fuseren met Leiden, en Geneeskunde fors gekort werd.  Daartegenover kon Koppelaars een flink aantal vernieuwingen plaatsen: er kwamen nieuwe opleidingen algemene gezondheidszorg (later BMG), kunst- en cultuurwetenschappen, en nieuwe postdoctorale opleidingen MBA en journalistiek. Ook werd er een begin gemaakt met uitwisselingsprogramma’s. In de periode 1981-1990 steeg het aantal eerstejaars van 2.000 naar 3.900.

Bij zijn afscheid kreeg Koppelaars de Ad Fontes-penning uitgereikt. Toenmalig minister Jo Ritzen prees de scheidend voorzitter, die volgens hem ‘effectief en vasthoudend’ in Den Haag had gepleit voor de belangen van de Rotterdamse universiteit, die ’tegen de verdrukking in is gegroeid’.