Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) heeft aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs opheldering gevraagd over het inschrijfgeld voor een master aan de EUR.

Het gaat om de opleiding Business Administration/Master in Management. De RSM-master vraagt 100 euro inschrijfgeld aan alle studenten die niet aan de EUR studeren. Volgens Mohandis is dit niet geoorloofd.

Mohandis noemt het inschrijfgeld ‘in strijd is met het wettelijke uitgangspunt dat studenten met een Nederlandse bachelor in beginsel geen andere eigen bijdragen hoeven te betalen dan het collegegeld’ Op eerdere Kamervragen van Mohandis over andere masters antwoordde Bussemaker al dat ze ‘in algemeenheid’ vond dat een extra financiele drempel niet toegestaan was.

Geen onderscheid tussen Nederlandse bachelors

Bussemaker maakt daarbij onderscheid tussen studenten met een Nederlandse bachelor en studenten die in andere landen gestudeerd hebben. “Voor de eerste categorie studenten geldt dat, voor het toetsen of aan een bepaald kennisniveau wordt voldaan, geen inschrijfgeld in rekening mag worden gebracht”, schreef zij toen aan de Kamer. Bij de tweede categorie is dat wel geoorloofd, omdat daar minder duidelijk is welk kennisniveau ze al hebben. Om dat te toetsen moeten opleidingen extra geld uitgeven. Onderscheid tussen ‘eigen’ EUR-studenten en andere studenten met een Nederlandse bachelor maakt Bussemaker niet.

De Erasmus Universiteit onderzoekt op dit moment of het inschrijfgeld wettelijk is toegestaan en kan nog niet uitgebreid reageren. Onduidelijk is of er meer opleidingen op de EUR zijn die het inschrijfgeld vragen. Mohandis vraagt aan Bussemaker landelijk onderzoek te doen naar dit fenomeen.