Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het college van Bestuur, vertrekt begin 2016. Dat heeft de universiteit zojuist bekend gemaakt aan haar medewerkers.

Van der Meer Mohr aanvaardt per 1 september een functie als non-executive member of the board bij de HSBC bank in Londen. Hoewel een niet-uitvoerend lid van het bestuur van de bank geen voltijds functie is, is deze job qua tijd en inspanning niet te combineren met haar functie op de universiteit. De HSBC bank heeft het nieuws over de benoeming van Van der Meer Mohr dinsdag 2 juni bekend gemaakt.

Naast haar toekomstige functie bij de HSBC-bank, is Van der Meer commissaris bij DSM en ASML. Zij is sinds 2010 voorzitter van het College van Bestuur van de EUR.

Voldoening

Pauline van der Meer Mohr over haar vertrek begin volgend jaar: “Ik kijk met bijzonder veel voldoening en dankbaarheid terug op bijna zes mooie jaren aan de Erasmus Universiteit. In 2016 is het tijd voor een nieuwe voorzitter om het stokje over te nemen, zodat ik mij kan wijden aan de veelheid aan andere interesses die ik altijd heb gekoesterd. Tot die tijd blijf ik mij met alle energie en enthousiasme inzetten voor de groei en bloei van deze prachtige instelling.”

Waardering

In het bericht aan de medewerkers zegt Hans Smits, voorzitter van de Raad van Toezicht over het aangekondigde vertrek: “De Raad van Toezicht betreurt maar respecteert Pauline’s wens om haar loopbaan vanaf 2016 een ander vervolg te geven. De Raad spreekt haar grote waardering en erkentelijkheid uit voor wat sinds 2010 aan de Erasmus Universiteit onder Pauline’s voorzitterschap is bereikt.”

Getrapt

Haar vertrek in het eerste kwartaal van 2016 is halverwege haar tweede termijn als collegevoorzitter. Eerder was in kleine kring al besloten dat zij deze termijn niet zou uitdienen, omdat de termijnen van de huidige collegeleden vrijwel tegelijk aflopen. Dat zou betekenen dat eind 2017, begin 2018 alle drie de leden tegelijk zouden vertrekken. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen zijn afspraken gemaakt over een getrapt vertrek. Rector Huib Pols’ termijn loopt af in november 2017, en het derde lid Bart Straatman termijn loopt tot begin 2018. Omdat de HSBC bank een beursgenoteerd bedrijf is, is de benoeming al bekend gemaakt en kon ook de universiteit niet wachten om haar geplande vertrek bekend te maken

De Raad van Toezicht laat verder weten dat binnenkort de zoektocht naar een nieuwe voorzitter start. ‘Het proces zal worden vormgegeven in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de academische gemeenschap’, aldus het bericht aan de medewerkers. WG