Kim Putters, hoogleraar Management van zorginstellingen, volgt in juni Paul Schnabel op als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Putters is ook PvdA-Eerste Kamerlid en voormalig EM-columnist. Even bellen  om hem te feliciteren.

“Bedankt, ik heb er ongelooflijk veel zin in”, zegt Putters. “Het is een droombaan voor een wetenschapper die op het snijvlak van beleid en samenleving werkt.” Vandaag vliegt hij naar Ecuador om een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden te leiden op een conferentie. Meteen ook een van zijn laatste wapenfeiten als PvdA-senator.

Kans pakken

Na tien jaar neemt Putters afscheid van de Eerste Kamer. Niet omdat ik het niet meer naar mijn zin heb, zegt hij. “Ik vind het prachtig werk en de rol van de Eerste Kamer is erg belangrijk, maar het is een unieke kans om SCP-directeur te worden. Paul Schnabel heeft het vijftien jaar gedaan, het is een kans die niet ieder jaar voorbij komt.”

Hoe de hazen lopen

Hoewel Putters de vraag of een PvdA’er een onafhankelijk adviesorgaan wel op een onafhankelijke manier kan leiden begrijpt, ziet hij dit eerder als een voordeel dan als een probleem. “Het SCP staat of valt bij de methodologische verantwoording voor het onderzoek, dat moet gedegen zijn. Daarnaast is het een voordeel dat ik de politiek ken, ik weet hoe de hazen lopen.”

Spiegel

Putters wordt directeur in een periode dat de verzorgingsstaat hervormd moet worden. Een volledig andere situatie dan toen Schnabel vijftien jaar geleden begon en dan bij de oprichting 40 jaar geleden, toen de verzorgingsstaat sterk in opkomst was. Moet het planbureau haar focus verleggen? De kerntaak is niet veranderd, denkt Putters. “De kracht van het SCP zit hem juist in de trendanalyses die het bureau maakt. Rapporten over de onderliggende verhoudingen en veranderingen in de samenleving die steeds terugkeren, zoals de armoedemonitor, houden de politiek juist een spiegel voor. Daardoor is zij  in staat om af en toe boven een actuele, maar tijdelijke, discussie uit te stijgen.”

Lokaler en internationaler

Twee belangrijke bewegingen zijn volgens Putters specifiek interessant om de komende jaren in de gaten te houden. “Enerzijds zie je de beweging van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. Steeds meer zaken moeten lokaal worden opgelost, denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers. Anderzijds zie je de beweging naar meer internationale en Europese regelgeving. Wat betekent dat voor de Nederlandse burger? Het SCP moet die vergezichten blijven schetsen.”

Kritiek

Het bureau krijgt wel eens de kritiek dat ze zich te actief of te politiek zou opstellen. Verklaarbaar, zegt Putters. “Politici willen niet altijd een bepaalde uitkomst horen. Maar als een rapport verantwoord en gedegen is en de methodologie zit goed in elkaar, moet dat wel gezegd worden. Het SCP is natuurlijk wel een wetenschappelijk adviesbureau en heeft daarmee ook een zekere invloed.”

De wereld net iets anders bekeken

In collegejaar 2010-2011 was Putters vaste columnist voor Erasmus Magazine. Hij moet lachen om de vraag of hij uit daarvan nog iets meeneemt naar het SCP. Toch denkt hij wel als columnist iets nuttigs te hebben geleerd. “Een columnist heeft een kritische blik. Je wordt uitgenodigd om de wereld toch net even iets anders te bekijken. Dat kan voor een planbureau ontzettend nuttig zijn.” TF