Vrijdag 1 april hield hoogleraar Sustainability and Climate Change Gail Whiteman haar oratie getiteld Making sense of climate change; How to avoid the next big flood. Inzicht opbouwen in klimaatverandering is essentieel.

In een complexe omgeving moeten mensen aandacht besteden aan subtiele tekenen, barrières overwinnen, en samen een gezond inzicht opbouwen over organisaties en bedrijven heen. Alleen dan kunnen ‘voorspelbare veranderingen’ – crisissituaties die niet hadden hoeven gebeuren, maar toch ontstaan als gevolg van bestaande sociale en economische structuren – voorkomen worden. Dat was de boodschap van Gail Whiteman aan het publiek in de Aula, onder wie prinses Irene.

Twee groepen experts

Whiteman acht het van groot belang dat voor het opbouwen van inzicht in klimaatverandering niet alleen wordt geluisterd naar experts als natuurwetenschappers, maar ook naar de lokale bevolking die veranderingen in hun omgeving vaak eigenhandig waarnemen. Managers en gemeenschappen over de hele wereld  kunnen met de kennis van beide groepen hun voordeel doen, en wellicht op die manier de milieuproblematiek effectief te lijf gaan. Belangrijke les: focus daarbij niet op het niveau van een bedrijf, maar op het hele systeem.

Ecotoga

Noviteit deze vrijdagmiddag was de toga die Whiteman zich voor deze gelegenheid had aan laten meten. Deze was gemaakt van zogeheten returnity-stof, die cradle to cradle is gecertificeerd; de stof van de toga kan dus steeds opnieuw gebruikt worden.  De toga is ontwikkeld met behulp van de togamaker, fabrikant Backhausen en duurzaam modehuis DutchSpirit.