Ook het hoger onderwijs houdt zich steeds meer met duurzaamheid bezig. Het platform Plado.nl moet alle visies, onderzoeken en inzichten gaan bundelen. De site werd deze week gelanceerd en is het initiatief van de stichting voor Duurzame ontwikkeling in het Hoger Onderwijs (DHO).

Ter gelegenheid van de lancering van het platform schreven diverse bestuurders, wetenschappers en specialisten een pleidooi voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. “Duurzaamheid is niet langer het ideaal van enkele enthousiastelingen binnen het hoger onderwijs”, schrijft voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad op de website. Volgens hem kunnen hogescholen, bedrijven en overheden samenwerken om de kennis van duurzaamheid te vergroten.

Mogelijkheden

Iets meer reserve toont voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU. “Duurzaamheid is een begrip dat zo vaak gebruikt wordt, dat het op zichzelf nog nauwelijks betekenis heeft”, schrijft hij in een column. Maar hij ziet wel mogelijkheden: niet alleen in onderwijs en onderzoek, maar ook in de bedrijfsvoering van universiteiten. “Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van meubels, dubbel ruimtegebruik en steeds duurzamere gebouwen.”

Online discussie

Op Plado.nl kunnen mensen met elkaar netwerken, experts traceren en hen een vraag voorleggen, discussies voeren, kennismateriaal delen en groepen vormen, onder meer binnen het thema cradle-to-cradle (C2C). Ook zal de site worden ingezet om discussies naar aanleiding van een symposium online voort zetten, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van de bijeenkomst over C2C en onderwijs die op 8 april jongstleden plaatsvond op de Erasmus Universiteit.

Netwerk voor kennisinnovatie

Met dit online platform speelt DHO naar eigen zeggen in op de behoefte om een verbindend netwerk op te bouwen waar experts uit het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid kunnen werken aan kennisinnovatie over duurzame ontwikkeling. Naast DHO, werken ook Duurzaam MBO, Duurzame PABO en studentenorganisatie Morgen mee aan de ontwikkeling van Plado. MM/HOP