Een delegatie van vijf hoogleraren uit India bracht vandaag een bezoek aan de Erasmus Universiteit. Meteen zijn afspraken gemaakt voor de toekomst.

“Het doet me goed dat er tijdens zo’n eerste informele bijeenkomst meteen concrete afspraken zijn gemaakt voor samenwerking tussen verschillende partijen”, glundert organisator Marjolein van Griethuysen als alle delegatieleden weer op weg zijn naar het vliegveld.

Indiase lunch

Gedurende de ochtend hebben de vertegenwoordigers van de verschillende Indiase universiteiten met hoogleraren van de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit en de Universiteit Groningen gediscussieerd over verschillende cases. Met een uitgebreide Indiase lunch – waar de Indiërs erg blij mee waren – werd de bijeenkomst afgesloten. Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr was hierbij aanwezig.  

Innovatie belangrijk

De EUR richt haar pijlen niet alleen op India, want afgelopen maandag was er ook al een Braziliaanse delegatie op bezoek. Bovendien zijn er al eerder samenwerkingsverbanden gerealiseerd met Indonesië en uiteraard met Europese landen. De EUR gaat niet zomaar in zee met universiteiten in het buitenland volgens Van Griethuysen. “Zo’n kennisinstelling moet ons iets te bieden hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat zij innovatief zijn en dat er voor onze faculteiten mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling.”

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr spreekt het gezelschap toe

Wetenschap is main focus

Het samenwerken met buitenlandse universiteiten is in de eerste plaats gericht op wetenschap. “Het is echter goed mogelijk dat als die wetenschappelijke samenwerking op gang is, er vanzelf vragen rijzen of de universiteiten ook iets voor elkaar kunnen betekenen wat betreft  onderwijs en eventueel uitwisseling van studenten en stafpersoneel.”

Faciliterend

Van Griethuysen noemt haar werk vooral faciliterend voor de faculteiten van de EUR, want die moeten er tenslotte hun voordeel mee doen. Volgens haar kunnen hoogleraren in sommige landen makkelijk op eigen houtje coöperaties regelen, maar in landen zoals China en India helpt het als de samenwerking start op het niveau van het universiteitsbestuur. LJ