Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een ‘plakboek’ ontwikkeld voor kinderen met een ‘lui oog’. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die het plakboek gebruiken, hun oog aanzienlijk beter afplakken dan kinderen die het boek niet bekijken.

Ongeveer één op de dertig kinderen heeft een ‘lui oog’.Kinderen met een lui oog plakken het ‘goede oog’ af, zodat het ‘luie oog’ getraind wordt om beter te kijken. Het plakboek zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs leren om hun oog met een pleister af te plakken. Dit gebeurt aan de hand van een stripverhaal. Met stickers kan ook bijgehouden worden wanneer precies geplakt is. Ook voor de ouders wordt met het boek duidelijker wat het belang is van het trouw afplakken van het oog.

Oogherstel

Het best is om het oog voor het zesde levensjaar af te plakken. De kans dat het ‘luie oog’ volledig herstelt, is dan het grootst. Bij plakboekgebruikers is de therapietrouw velen malen groter. Ruim 80 procent van de kinderen plakt na zes weken goed af. Bij kinderen die het plakboek niet gebruiken, was dit ruim 20 procent minder. “Jaarlijks  komen er in Nederland zo’n tweeduizend kinderen bij die slecht zien omdat ze hun oog niet goed afplakken”, zegt oogarts Huib Simonsz van het Erasmus MC.

Slechte taalbeheersing

Bij bijna de helft van de kinderen met slecht Nederlands sprekende ouders, mislukt de afplakbehandeling. Volgens Simonsz begrijpen de ouders niet waarom ze moeten afplakken en kunnen zij hun kinderen het dus niet goed uitleggen. Als ze dat wel weten, plakken deze ouders net zo trouw als andere ouders.

Verspreiding

Het ‘luie oogplakboek’ wordt gemaakt door het Erasmus MC in samenwerking met kunstenaars José Vingerling en Gerard de Bruijne en wordt binnenkort in Nederland verspreid. Pleisterfabrikant Ortopad helpt met de verspreiding van de eerste vijfduizend exemplaren. Het plakboek is dan onder andere te koop bij de apotheek. MW