De prestigieuze door de financiële sector opgerichte Duisenberg school of finance gaat nauw samenwerken met het Tinbergen Instituut van de Erasmus Universiteit, VU en UvA.

Om op financieel gebied toonaangevend in de wereld te zijn, wil Duisenberg school of finance een sterke onderzoekspoot opzetten. Daarvoor wordt nu de bestaande informele samenwerking met het Tinbergen Instituut (TI) geformaliseerd. Dit instituut, dat een samenwerking is tussen de economische faculteiten van de Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam, blijft wel onafhankelijk bestaan van de Duisenberg school of finance.

Symphony gebouw op de Amsterdamse Zuidas

Houd toponderzoekers in Nederland

Concreet betekent de samenwerking dat de Duisenberg school financiële steun geeft aan het TI voor een bedrag van 5,2 miljoen euro voor een periode van ongeveer vijf jaar. Met dit geld worden jaarlijks acht onderzoeksplaatsen op financieel-economisch gebied beschikbaar gesteld voor talenten uit de hele wereld. “Ons doel is om buitenlandse en Nederlandse toponderzoekers aan ons te binden. Als Nederlanders eenmaal een positie hebben aan een buitenlandse topuniversiteit, is de kans klein dat ze nog terugkeren naar hun vaderland”, verduidelijkt Herman van Dijk, directeur van het Tinbergen Instituut.

Gastcollege van financieel expert

Bovendien willen de twee instituten meer samenwerken met andere topuniversiteiten. Financiële experts van universiteiten als Harvard en Columbia, of deskundigen van het IMF zouden gastcolleges kunnen verzorgen. Alles bij elkaar moet dit een stimulans zijn voor Nederland als hoogwaardig kenniscentrum op financieel-economisch gebied.

Toelatingseisen zeer streng

Om toegelaten te worden tot het graduate programma van het Tinbergen Instituut moeten studenten van goede huize komen. Er geldt een zeer streng selectiebeleid, dat wordt uitgevoerd door de drie universiteiten. Van Dijk: “Jaarlijks ontvangen we zo’n 220 aanvragen vanuit de hele wereld. Dat zijn al uitstekende studenten die vrijwel allemaal een master graad hebben van zeer goede universiteiten. Voor het financieel-economische graduate programma kunnen er echter maar acht overblijven.”

Verhuizing naar Zuidas

De samenwerkende opleidingsinstituten hebben als Amsterdamse locatie gekozen voor de Zuidas, het financiële hart van Nederland. Het Tinbergen Instituut is in Rotterdam gevestigd op campus Woudestein bij de Erasmus School of Economics. LJ/HOP