Vandaag heeft de eerste promovendus zich ingeschreven met het nieuwe promotieadministratiesysteem ‘Hora Est’. Hora est vervangt na bijna twintig jaar het huidige systeem ‘Promad’.

Onder toeziend oog van zo’n twintig aanwezigen vulde Yuri Peers digitaal zijn gegevens in. Peers wil bij econometrie zijn doctorstitel gaan halen. Voorafgaand hield rector Henk Schmidt een kleine lofrede op de totstandkoming van het nieuwe systeem. Na afloop stond buiten de Senaatszaal – hoewel het amper half drie was – de prosecco al klaar.

Papieren rompslomp

Reden voor het invoeren van het nieuwe systeem was dat de papieren rompslomp teveel tijd ging kosten. Sinds de invoer van Promad is het aantal promoties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam namelijk meer dan verdubbeld. Waren dat er in 1992 nog 116, in het afgelopen jaar werden er 283 promovendi genoteerd.  

Responstijd wordt verkort

Belangrijk winstpunt is dat alle communicatie met de promovendus en de promotor rond het traject vanuit bureau Universitaire Plechtigheden plaatsvindt door automatisch gegenereerde e-mails. Dit bespaart alle partijen jaarlijks duizenden in te typen brieven en formulieren, plus de responstijd wordt verkort. Bovendien kunnen direct betrokkenen online voortdurend de stand van zaken van het promotieproces volgen. GE