Twee van de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie van de KNAW zijn onderzoekers aan de Erasmus Universiteit. ‘Al die toponderzoekers bij elkaar vormen een goed discussieforum’, vindt één van hen.

De nieuwe leden van de Erasmus Universiteit zijn Tamara van Gog (onderwijspsychologie) en prof. Ingrid Robeyns (praktische filosofie). Van Gog (1979) doet onderzoek op het snijvlak van onderwijspsychologie, cognitieve psychologie en neurowetenschappen. Ze verheugt zich erop om binnen de Akademie te discussiëren over zaken als wetenschapsbeleid, interdisciplinair onderzoek en het enthousiasmeren van jongeren voor de wetenschap “Tijdens het selectiegesprek heb ik al gemerkt dat deze club een goed discussieforum is”, zegt zij.

Rechtvaardigheid anders bekeken

Robeyns (1972) is de internationaal meest geciteerde praktisch filosoof die werkzaam is in Nederland. Zij doet onderzoek op het raakvlak van de analytische politieke filosofie, ethiek, economie, en genderstudies. Haar theoretische werk over rechtvaardigheid is vernieuwend omdat het nieuwe thema’s aansnijdt, zoals rechtvaardigheid tussen ouders en niet-ouders, en omdat het rechtvaardigheid ook op immateriële terreinen bestudeert.

Ingrid Robeyns

Stefan Stremersch is ook lid

Van Gog en Robeyns zullen samen met de andere nieuwe leden op 18 maart 2010 worden geïnstalleerd. In de nieuwe samenstelling levert de EUR drie van de vijftig leden: behalve Robeyns en Van Gog is ook econoom Stefan Stremersch lid. De Jonge Akademie is in 2005 opgericht om jonge onderzoekers in contact te brengen met collega’s uit andere vakgebieden. Leden treden na een vijfjarig lidmaatschap af.

Wat doet de Akademie?

De Jonge Akademie is een zelfstandig opererend onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij organiseert interdisciplinaire wetenschappelijke bijeenkomsten, geeft haar mening over maatschappelijke en politieke thema’s en wil het brede publiek enthousiasmeren voor de wetenschap. De leden zijn onderzoekers uit verschillende disciplines die zich wetenschappelijk al hebben bewezen, maar niet langer dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd.