Negen jonge EUR-onderzoekers krijgen een Veni-subsidie van onderzoeksfinancier NWO: elke winnaar krijgt 250 duizend euro om de komende drie jaar onderzoek te doen. In totaal ontvangen 143 onderzoekers de beurs.

Dat heeft NWO vandaag bekend gemaakt. Er is vanaf dit jaar meer geld beschikbaar voor de beurzen, dus zijn er ook meer toegekend. In voorgaande jaren kregen ongeveer 115 onderzoekers een Veni-subsidie, dit jaar zijn het er ongeveer twintig procent meer.

Eenderde is vrouw

In totaal dienden 809 onderzoekers een onderzoeksvoorstel in. Hun aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland. Onder de winnaars zijn 47 vrouwen.

De Veni-subsidies zijn de eerste stap in de Vernieuwingsimpuls. Ervaren onderzoekers kunnen daarna de Vidi-subsidies aanvragen en voor de zeer ervaren onderzoekers zijn er Vici-subsidies, met navenant hogere onderzoeksgelden.

Julius Ceasar

De namen van de subsidies verwijzen naar de Romeinse veldheer Julius Caesar. Die stak in 49 v.Chr. de rivier de Rubicon over en trok met zijn leger naar Rome, waar hij de alleenheerser werd. In 47 v.Chr. stuurde hij na een gewonnen veldslag de senaat van Rome een kort briefje: veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).

Voorafgaand aan de Veni-, Vidi- en Vici-beurzen is er nog de Rubicon-beurs voor pas gepromoveerde onderzoekers. Aan de andere kant van het spectrum, voor de absolute top, lonkt de Spinoza-premie: die levert tweeënhalf miljoen euro op. Maar die valt net zo min als de Nobelprijs aan te vragen. HOP

Zie ook de rubriek Gesnapt waarin EUR-wetenschappers hun mening geven over de voor- en nadelen van het krijgen van een beurs.   

Bekijk welke EUR-onderzoekers de beurs ontvangen