Professor Leo de Haan wordt per 1 mei 2010 de nieuwe rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Sinds 1 juli jl. is het ISS onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Professor Leo de Haan (59), afgestudeerd in Utrecht en gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, heeft in zijn loopbaan bij verschillende universiteiten gewerkt. Het laatst was hij actief als hoogleraar Ontwikkelingsstudies en directeur bij het CIDIN (Centre for International Development Issues Nijmegen) van de Radboud Universiteit in Nijmegen (1999 – 2004). En sinds 2004 als directeur van het Afrika-Studiecentrum en hoogleraar Ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika aan de Universiteit Leiden.

In zijn onderzoek en veldervaring heeft De Haan zich voornamelijk gericht op landen in Afrika. Leo de Haan combineert ruime kennis en ervaring op het terrein van Ontwikkelingsstudies met uitgebreide bestuurlijke ervaring. Beide aspecten spelen een belangrijke rol in zijn functie als rector van het ISS.

De huidige rector van het ISS, professor Louk de la Rive Box, gaat per 1 mei 2010 met pensioen. Hij is dan ruim vijf jaar rector geweest van het ISS. Onder zijn leiding heeft het ISS zich meer nadrukkelijk als onderzoeksinstituut geprofileerd en is de publieke zichtbaarheid van het ISS in Nederland sterk toegenomen door het grote aantal debatten, discussies en conferenties dat bij en in samenwerking met het ISS plaatsheeft.

Het ISS is één van de grootste academische instituten voor ontwikkelingsstudies ter wereld. De belangrijkste activiteiten zijn onderzoek, onderwijs, capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden en het bieden van een platform voor publiek debat. In totaal hebben bijna 11.000 studenten uit ruim 160 landen (voornamelijk ontwikkelingslanden) bij het ISS een studie gevolgd.