Bijna alle zorgverzekeraars zeggen tegen consumenten dat zij zowel de basis- als de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar moeten afsluiten. Deze zogenoemde koppelverkoop kan het overstappen naar een andere zorgverzekeraar lastig maken, blijkt uit een studie van de EUR.

De verzekeringen hoef je niet bij dezelfde verzekeraar onder te brengen, zegt Anne-Fleur Roos. Zij deed het onderzoek met Erik Schut van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de EUR. De helft van de verzekeraars geeft echter aan dat de aanvullende verzekering automatisch wordt stopgezet bij opzegging van de basisverzekering. Dit is wettelijk niet toegestaan.

Toeslag op premie

Andere vormen van koppelverkoop mogen wel. Verzekeraars kunnen mensen die alleen een aanvullende verzekering willen afsluiten, weigeren, bijvoorbeeld op grond van hun gezondheidstoestand. Ook mag de verzekeraar een toeslag op de premie in rekening brengen als alleen een aanvullend pakket wordt afgesloten. Deze toeslagen kunnen 25 tot 100 procent van de gebruikelijke premie bedragen.

Hiermee maken verzekeraars het onaantrekkelijk, of onmogelijk, om uitsluitend een aanvullende verzekering af te sluiten. “De kans bestaat dat mensen die alleen voor een aanvullende verzekering aankloppen verliesgevend zijn”, licht Roos toe.

Verminderde mobiliteit

Strikte acceptatievoorwaarden in combinatie met een koppeling tussen basis- en aanvullende verzekering, kan de keuzevrijheid en mobiliteit in de basisverzekering beperken. Dat is vooral problematisch voor mensen die de zorg het hardst nodig hebben zoals chronisch zieken en ouderen.

Basispakket voor iedereen gelijk

Koppelverkoop kan tevens een beperking voor de solidariteit in de basisverzekering opleveren. Roos redeneert: “Het basispakket is voor iedereen gelijk. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren en mogen geen risicoselectie toepassen. Voor de aanvullende verzekeringen mogen ze dat wel. Omdat de meeste mensen de verzekeringen bij dezelfde verzekeraar af willen sluiten, werkt risicoselectie in de aanvullende verzekering door in de basisverzekering. Dat is in strijd met de door de overheid beoogde solidariteit.”

Wetenschappers Erik Schut en Anne-Fleur Roos voerden het onderzoek uit in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Het rapport van Roos en Schut is te vinden op de website van de NPCF. LJ