Vier talentvolle allochtone afgestudeerden van de Erasmus Universiteit hebben een subsidie te pakken uit het programma Mozaïek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij ontvangen ieder 200 000 euro waarmee ze de aankomende vier jaar hun promotieonderzoek kunnen uitvoeren. De gelukkigen zijn Rachida Bouamar, Mostafa Mokhles, Katerina Manevska en Ivana Naumovska.

Medisch onderzoek

Twee prijswinnaars gaan hun onderzoek uitvoeren aan het Erasmus MC. Rachida Bouamar (ziekenhuisfarmacie/interne geneeskunde) bestudeert het geneesmiddel Tacrolimus, dat na niertransplantatie wordt voorgeschreven om afstoting te voorkomen. Zij bekijkt hoe op basis van erfelijke aanleg de dosis kan worden aangepast om de effectiviteit te verbeteren en bijwerkingen te verminderen.

Mostafa Mokhles (Thoraxchirurgie) richt zich op de behandeling van kinderen bij wie door een aangeboren afwijking de zieke pulmonaalklep wordt vervangen door een donorklep. De donorkleppen hebben een beperkte duurzaamheid en moeten na een aantal jaren worden vervangen. Mokhles onderzoekt hoe de behandeling van deze patiënten kan worden geoptimaliseerd.

Sociale wetenschap

De andere twee aankomende promovendi zijn verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en het Erasmus Research Institute of Management (ERIM). Het onderzoek van Katerina Manevska gaat over het contact tussen verschillende sociale groepen en allochtonen. Zij bekijkt onder welke economische omstandigheden dit contact leidt tot negatiever of positiever denken over allochtonen.

Ivana Naumovska snijdt in deze tijd van economische crisis een erg actueel vraagstuk aan. Haar onderzoek gaat over het meten, het functioneren en het management van reputaties van bedrijven in de financiële sector.

Presentatie

In totaal stuurden 114 studenten en afgestudeerden een onderzoeksidee in. Er werden 43 studenten uitgenodigd om mee te doen aan een workshop bij de NWO en om hun uitgewerkte aanvraag aan de beoordelingscommissie te presenteren.

Met Mozaïek wil NWO meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen laten instromen in de wetenschap. Het vrijgemaakte totaalbudget van vier miljoen euro wordt gefinancierd door NWO en het ministerie van OCW. Eind oktober 2009 ontvangen de laureaten tijdens een feestelijke uitreiking een oorkonde van de voorzitter van NWO, prof.dr. Jos Engelen.

Kijk hier voor meer informatie over het Mozaïekprogramma NWO.