Vele juristen pleiten voor invoering van een periodieke toetsing van de levenslange celstraf in Nederland. Zo ook prof.mr. Paul Mevis, hier werkzaam als hoogleraar strafrecht. “Een levenslang gestrafte mag niet elk perspectief worden ontnomen”, stelt hij in een artikel in het Reformatorisch Dagblad.

De kans dat een periodieke toetsing, die al in diverse Europese landen bestaat, er binnenkort komt acht Mevis niet groot. „Het politieke klimaat is er niet naar”, zegt hij op persoonlijke titel in datzelfde artikel.

Gratie

Ongeveer veertig mensen zitten in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Dat betekent in principe dat de veroordeelde nooit meer vrijkomt. Wel kan de gedetineerde een civiele procedure aanspannen. Ook kan de minister van Justitie gratie verlenen, zoals onlangs aan een ernstig zieke gevangene. Dit is voor het eerst sinds de laatste gratieverlening aan een tot levenslang veroordeelde in 1986. MM