Bijna honderd studenten dienden creatieve voorstellen in om talentontwikkeling in hoger onderwijs te stimuleren. De zoektocht naar middelen om excellentie de ruimte te geven werd geïnitieerd door vacaturesite voor wetenschappelijk personeel AcademicTransfer en online studentendenktank Battle of Concepts. De beste tien voorstellen zijn gebundeld tot inspiratiebundel en neemt minister Plasterk nu in ontvangst.

Wat jurylid Geri Bonhof vooral opviel was dat de inzenders de traditionele benadering van excellentie links lieten liggen. Selectie, honoursprogramma’s, het judicium cum laude – al deze middelen bestaan immers reeds. Een van de ideen is om goede prestaties beter te gaan belonen. Nu lijkt het namelijk nauwelijks uit te maken of een student een zes of een negen haalt. Beloningsvormen die studenten aandragen variëren van de schenking van een jaar collegegeld, een masterstudie, een topstage, een internationale uitwisseling tot het mogen uitvoeren van een praktijkopdracht in het bedrijfsleven.

Cultuuromslag

Veel inzenders vinden het van belang dat er een cultuuromslag plaatsvindt: van het Nederlandse gelijkheidsdenken naar uitblinken als norm. Meer competitie creëren zou ervoor kunnen zorgen

dat studenten meer uitdaging ervaren en zo gemotiveerd worden om zich te bewijzen en zich verder te ontwikkelen.

De in totaal 98 voorstellen zijn afkomstig van 24 verschillende hogescholen en universiteiten. Alle ideeën richten zich erop dat de beste studenten een zo hoog mogelijk niveau kunnen bereiken, ondersteund door hoger onderwijsinstellingen.

Betrokkenheid

“Tot nog toe is de student zelf, als ervaringsdeskundige, niet of nauwelijks betrokken in de discussie over het stimuleren van excellentie in het onderwijs”, zegt oprichter van Battle of Concepts Joost Dekkers. “Zij bleken hiertoe prima in staat. De voorstellen zijn dan ook zeker een stimulans voor het ontwerpen van excellentieprogramma’s voorstudenten in het hoger beroepsonderwijs”.

Marie-Anne van Stam van de Universiteit van Amsterdam werd tot winnaar uitgeroepen door de vakjury. Zij stelde voor excellentie-punten toe te kennen op elke universiteit en hogeschool. Naast deze punten maken ze ook kans op (geld)prijzen en doen ze ervaring op in de praktijk. De tien winnende voorstellen als inspiratiebundel aangeboden aan Minister Plasterk en aan de

beleidsmedewerkers in het onderwijs. MM