Veertien hoogleraren Nederlandse taalkunde hebben minister Plasterk in een brief opgeroepen de Nederlandse taal in de wetenschap te beschermen. “Wij zijn geen puristen maar realisten.”

De hoogleraren, van wie sommigen met emeritaat zijn, stellen in de brief dat het “wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke belang van Nederland en alle Nederlanders gediend is met het voortbestaan van het Nederlands als voertaal van de wetenschap”.

Ze willen het Engels niet in de ban doen, maar denken dat wetenschappers meertalig zouden moeten zijn: “Het gebruik van verschillende talen als voertuig van de gedachte kan een extra bijdrage leveren aan ieders intellectuele ontwikkeling.”

‘Mooie kwestie’

Plasterk sprak toen van “mooie kwestie”. “Ik ben het met hem eens dat het soms een vorm van stoer doen lijkt, zo van: kijk ons eens internationaal zijn. Moet het allemaal zo nodig in het Engels? Daar kun je je vraagtekens bij zetten.” Maar de minister gaf toen ook een afschrikwekkend voorbeeld van een Franse wetenschapper die zijn talen niet sprak: “Luc Montagnier, de ontdekker van het aidsvirus, had bijna de Nobelprijs gemist omdat hij zijn vondst niet in fatsoenlijk Engels kon uitleggen op een internationaal wetenschappelijk congres.”

Jarenlange discussie

De discussie over het Engels aan de universiteiten speelt al jaren. Voorstanders vinden dat studenten vanwege de internationalisering het Engels zo goed mogelijk moeten leren beheersen. Tegenstanders menen dat studenten zich eerst goed moeten kunnen uitdrukken in het Nederlands.

De professoren die de brief hebben ondertekend pleiten voor een ‘nee, tenzij’-principe. Dat komt overeen met artikel 7.2 van de wet op het hoger onderwijs: “Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands.” Daar mag van worden afgeweken “indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode. HOP

 

De hoogleraren in alfabetische volgorde:

Sjef Barbiers, Universiteit Utrecht / Meertens Instituut (KNAW)

Hans Bennis, Universiteit van Amsterdam / Meertens Instituut (KNAW)

Cor van Bree (em.), Universiteit Leiden

Norbert Corver, Universiteit Utrecht

Paula Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen

Petra Hendriks, Universiteit Groningen

Jack Hoeksema, Universiteit Groningen

Theo Janssen (em.), Vrije Universiteit Amsterdam

Wim Klooster (em.), Universiteit van Amsterdam

Fons Moerdijk, Universiteit van Amsterdam

Anneke Neijt, Radboud Universiteit Nijmegen

Arie Verhagen, Universiteit Leiden

Henk Verkuyl (em.), Universiteit Utrecht

Fred Weerman, Universiteit van Amsterdam