Zeker tienduizenden Nederlanders lijden aan een bepaalde hartkwaal, soms zonder dat ze het weten. Deze aandoening, atriumfibrilleren, geeft vaak geen of vage klachten. Mensen met de aandoening hebben echter een veel grotere kans om te overlijden dan hun gezonde leeftijdsgenoten, blijkt uit grootschalig onderzoek van Jan Heeringa van het Erasmus MC. De resultaten geven voor het eerst inzicht in hoe vaak de aandoening voorkomt in West-Europa.

Bij atriumfibrilleren trekken de kamers van het hart onregelmatig en te snel samen, terwijl de boezems stilstaan. Patiënten kunnen hierdoor duizelig, vermoeid of kortademig worden. Hoewel de klachten niet zo erg lijken, kan de aandoening ernstige gevolgen hebben. Zo neemt bijvoorbeeld de kans op hartfalen en een beroerte toe. Mensen met atriumfibrilleren hebben 50 procent meer kans om te overlijden dan hun leeftijdsgenoten die de ziekte niet hebben.

Voor het onderzoek heeft Heeringa, werkzaam bij de afdeling Epidemiologie, gebruik gemaakt van de gegevens van een langlopend bevolkingsonderzoek in Rotterdam. Hierdoor kon hij de gezondheid van 6808 mensen volgen over 15 jaar. Door het grote aantal deelnemers en door de lange follow-up is de betekenis van het ziektebeeld atriumfibrilleren goed in kaart gebracht. De cijfers uit het Rotterdamse onderzoek geven een indicatie hoeveel mensen in Nederland momenteel deze ziekte hebben. Heeringa schat dat het gaat om zo’n 1,5 procent van de bevolking, rond de 240.000 mensen. Ook geeft het onderzoek handvatten om vast te stellen hoeveel mensen deze ziekte krijgen als de bevolkingsopbouw verandert en Nederland verder vergrijst.

Heeringa heeft een aantal nieuwe risicofactoren voor het ontstaan van atriumfibrilleren gevonden. Rokers, maar ook mensen die het roken al gestaakt hebben, blijken een 50 procent verhoogde kans te hebben op de hartkwaal. Ook mensen die meer dan een gemiddelde hoeveelheid atherosclerose (aderverkalking) hebben, hebben een grotere kans om deze ziekte te krijgen.

Het is belangrijk dat artsen alert zijn of hun patiënten lijden aan atriumfibrilleren. Deze patiënten hebben namelijk een sterk verhoogde  kans op het krijgen van een beroerte. Heeringa: ‘Het is opvallend dat dit risico niet kleiner is geworden sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen ontdekten onderzoekers al dat bij deze patiënten de kans op een beroerte kleiner wordt als ze antistollingsmiddelen gebruiken.’ Die medicijnen zijn echter lastig in het gebruik en hebben soms ernstige bijwerkingen.