Onder de titel ‘Spiegel of splijtzwam – media in een multiculturele stad’ houdt Susanne Janssen, hoogleraar Media en Cultuur, op 2 juni de zevende Rotterdam Lezing.

Spiegelen de media slechts wat er gebeurt in de multiculturele samenleving door ‘het beestje bij zijn naam te noemen’? Of splijten de bevolking door een stigmatiserende wijze van berichtgeving?

Verantwoordelijkheid

Professor Janssen stelt in haar lezing de vraag welke rol media vervullen, of zouden kúnnen vervullen in een multiculturele samenleving. Daarbij wordt specifiek ingezoomd op de media in Rotterdam. Hebben de media maatschappelijke verantwoordelijkheid? Zo ja, welke?

De jaarlijkse Rotterdam Lezing gaat ieder jaar over een thema dat te maken heeft met integratie.

Kaascouse

Ook dit jaar is er tijdens de lezing volop gelegenheid voor het publiek om in discussie te gaan met elkaar en met de spreker. De discussie staat onder leiding van Francisco van Jole.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb opent de avond en de Rotterdamse rappers Kaascouse en Moorderman treden op.

De Rotterdam Lezing 2009 is een coproductie van Erasmus Podium/Erasmus Universiteit Rotterdam, het Studentenpastoraat Rotterdam, Art.1, Erasmus Magazine en de Bibliotheek Rotterdam.

Dinsdag 2 juni, 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Bibliotheektheater, Hoogstraat 110

Toegang gratis. Meer informatie