Veel politieke partijen hekelen in hun verkiezingsprogramma’s de “bemoeizucht” van de Europese Unie. Maar samenwerking zien de meeste partijen wel zitten, ook op het gebied van onderwijs.

Meer internationalisering en mobiliteit binnen Europa voor studenten. Daarvoor pleiten bijna alle grote politieke partijen, behalve de PVV. D66, Groenlinks en de PvdA willen ook Erasmusbeurzen verstrekken aan mbo-studenten. Bovendien vindt het CDA dat alle Europese scholieren die hun eindexamen halen een maand lang gratis per trein door Europa moeten kunnen reizen.

Meer samenwerking in onderzoek

Wat betreft onderzoek moet er meer ruimte komen voor innovatie en excellentie, zegt D66. En internationale samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten moet met Europees geld worden beloond. Alleen samen kunnen Europese universiteiten en hogescholen hun oude koppositie herwinnen, aldus D66. En de “Green Deal”, een Europees kartel van groene partijen waaronder GroenLinks, wil het budget voor onderzoek en – liefst duurzame – ontwikkeling te verhogen.

Beleid nationaal uitzetten

De Christen Unie wil samenwerking alleen als het echt niet anders kan. Europa moet vooral haar grenzen kennen: fysieke grenzen – in het geval van Turkije – maar ook een grens aan wat de Unie kan en mag regelen. De partijen onder leiding van Peter van Dalen zijn vóór innovatie en internationalisering, maar willen wel dat lidstaten het beleid daartoe zelf kunnen uitzetten: Europese regels mogen de vrijheid van het Nederlandse onderwijs niet in gevaar brengen. Aan de onderzoeksvrijheid moeten juist wél grenzen worden gesteld: de partijen eisen een Europees verbod op embryonaal stamcelonderzoek.

Minst pro-Europa

Het minst eurofiel zijn de SP van lijsttrekker Dennis de Jong en de PVV van Barry Madlener. Beide partijen regelen onderwijs, net als al de rest, het liefst helemaal zelf. Toch vinden de socialisten niets mis met vrijblijvende samenwerking en zien ze het uitwisselen van kennis en ontwikkeling zelfs als een goede zaak. De PVV heeft weinig op met Europa. Economische samenwerking is tot daar aan toe, maar dat kan ook buiten de EU om. Europese onderwijsdoelen heeft de partij niet. HOP