Volgens Maria Grever, hoogleraar aan het Centrum voor Historische cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, kan men onmogelijk een expositie inrichten op een ‘rechte tijdbalk’, zoals politici willen bij het op te richten Nationaal Historisch Museum.

Dit schreef Grever in dagblad Trouw van 19 mei. Ze reageert op het debat in de Tweede Kamer over het nieuwe Nationaal Historisch Museum (NHM), dat gebouwd gaat worden in Arnhem.

SP: postmoderne hutspot

De directie van het NHM is van plan de bezoeker mee te nemen door vijf ‘werelden’, zoals ‘ik en wij’ en ‘land en water’. SP’er Jan Marijnissen betreurt deze canon en hamert op ‘volgordelijkheid’. Hij vreest dat het anders een ‘postmoderne hutspot’ gaat worden.

Tijdsvolgorde niet bepalend

EUR-hoogleraar Grever is het hier niet mee eens. Zij beschrijft dat ‘historici de chronologie respecteren, maar dat de strikte tijdsvolgorde niet bepalend is voor de samenhang van een verhaal of expositie’. Ze vindt: ‘het is onverstandig om één chronologische indeling te hanteren voor alle leeftijdsgroepen die het NHM gaan bezoeken’.

Vijf werelden

Het NHM zal een museum worden voor alle Nederlanders. Dat betekent: jong en oud, allochtoon en nieuwkomer, hoog en laat opgeleid. Grever denkt dat de directie daarom het concept van vijf ‘werelden’ heeft bedacht.

Wanneer het museum gebouwd gaat worden en waar is ook nog punt van discussie: Bij het Openluchtmuseum of meer in het centrum van Arnhem. PJ