De promoties van het Erasmus MC vinden komend collegejaar niet meer in eigen huis plaats. Vanaf 1 september 2009 houdt de faculteit haar promoties tijdelijk in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit, om in de loop van 2010 de ceremonies voor een korte periode in de Arminiuskerk te houden.    

Deze verhuizingen zijn noodzakelijk vanwege de bouw van het nieuwe Onderwijscentrum van de medische faculteit. Tijdens de constructie van dit nieuwe centrum wordt de complete oostkant van het faculteitsgebouw ontruimd. Aan deze zijde bevindt zich ook de huidige ruimte waarin promoties plaatsvinden:, collegezaal 7. “Noodgedwongen wijken we volgend jaar dus uit naar Woudestein”, aldus Erasmus MC-medewerker Martin Slooff. Hij is projectcoördinator Onderwijscentrum voor de directie Onderwijs en Onderzoek.

Volgens Slooff is het de bedoeling dat de academische plechtigheden van het Erasmus MC slechts een korte periode (najaar 2009 en begin 2010) op de EUR plaatsvinden. Recent is overeenstemming bereikt met de Arminiuskerk om promoties en ook buluitreikingen daar te houden. Deze kerk ligt tegenover Museum Boijmans Van Beunigen, op circa tien minuten lopen van de medische faculteit. Zo kan de faculteit haar promovendi, hoogleraren en andere medewerkers weer dichtbij huis eren.

 

Toch is ook de Arminiuskerk slechts een tijdelijke locatie. Het is de bedoeling dat de promoties van medische studenten vanaf september 2011 weer in het Erasmus MC plaatsvinden. Volgens de planning is de bouw van het Onderwijscentrum dan afgerond en kent het complex een vernieuwde promotiezaal. Slooff: “De gevel in promotiezaal zal een opening krijgen, zodat zonlicht de ruimte binnenvalt.” JL