Wetenschappelijk voortvarend, vriendelijk en betrokken. Zo wordt Abbas Dehgan omschreven door de collega die hem voordroeg als PhD-student van het jaar 2008. Eigenschappen die hem succes brachten, want hij won de prijs op woensdag 18 februari.

Jaarlijks schrijft de vereniging voor promovendi van de Erasmus universiteit EPAR een wedstrijd uit voor “de meest speciale, unieke en uitzonderlijke” PhD-student. De winnende promovendus dient uit te blinken op diverse vlakken: maatschappelijke betrokkenheid, connectie met het onderzoeksveld en academische prestaties.

Hulpvaardig

Collega-promovendus Afshin Aslani droeg winnaar Dehgan uit Iran voor bij EPAR. Hij eert hem om zijn hulpvaardigheid tegenover studenten, zowel bij reguliere studie als bij het invullen van formulieren voor een nieuw promotietraject. “Hij heeft briljante ideeën binnen zijn veld van epidemiologie, is een goede musicus en tevens een bekwaam kok. Ook doet hij erg zijn best om Nederlands te leren”, aldus Aslani.

De jury vult aan: “hij maakt een sprong van basale medische hulpverlening in onderontwikkelde delen van Iran naar uitstekend presenterende promovendus bij Erasmus MC.” Ook zijn indrukwekkende lijst van publicaties over diabetes in toonaangevende wetenschapsbladen vielen goed bij de jury. Tijdens de prijsuitreiking kon de winnaar helaas niet aanwezig zijn, vanwege verblijf in het buitenland. De titel en geldprijs van duizend euro wachten nog op hem.

De drie andere kandidaten die de tweede ronden hadden gehaald zijn Alexander van Akkooi, Jorie Versmissen (beide van de medische faculteit) en Mariano Heyden van RSM. MM