Plasterk overweegt universiteiten te korten op hun budget als zij hun promovendi een studiebeurs geven in plaats van een salaris. Zo wil hij de werknemerstatus voor promovendi afdwingen.

Dat schrijft hij in reactie op een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen. De parlementariërs verzochten de regering ervoor te zorgen dat universiteiten hun promovendi als werknemers behandelen. Als een universiteit haar promovendi een beurs geeft in plaats van een salaris, hoeft zij geen werkgeversbelasting en pensioenkosten te vergoeden. Dat scheelt enorm in de kosten. Maar telkens als universiteiten het probeerden, werden ze door de rechter teruggefloten: promovendi verrichten namelijk arbeid waar de universiteit van profiteert.

 

Plasterk was blij met de motie, want hij had altijd al bedenkingen tegen het zogeheten bursalenstelsel. Hij vond het niet wenselijk dat promovendi voor hetzelfde werk op verschillende plaatsen in Nederland verschillend beloond werden. Momenteel krijgt een handjevol promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen een beurs. De Radboud Universiteit Nijmegen is de felste tegenstander van de promovendus-met-studiebeurs.

 

De universiteiten moesten “één lijn trekken”, zei Plasterk voorheen, waarbij hij in het midden liet welke lijn dat zou moeten zijn. Maar nu de universiteiten “nog geen stappen hebben gezet om hierover overeenstemming te bereiken”, beraadt de minister zich op ‘aanpassing’ van de bekostiging. HOP 

Wat is het bursalenstelsel?