Hog_confinement_barn_interior-megastal

Zaken die voor universiteiten ooit een doel op zich waren, zoals de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, zijn middelen geworden. Het nieuwe doel: overeind blijven in de concurrentieslag tussen universiteiten. Maar wat blijkt? Hoe meer de universiteiten met elkaar concurreren, hoe minder ze per student krijgen. Waarom zijn universiteiten dan gaan concurreren?

Hog_confinement_barn_interior-megastal

Lees meer

Hoe de universiteit een megastal werd

Nederlandse universiteiten vechten elkaar de tent uit. Door de manier waarop ze bekostigd…

De buitenlandse student brengt geld in het laatje en is daarom erg geliefd bij universiteiten, maar door de grote toestroom barsten universiteiten uit hun voegen. Internationalisering wordt gezien als een verrijking, maar bewijs dat dit positieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs, is er niet.

darts-dartboaard-dartpijl-imke-van-loon-martens-1103882-unsplash

Lees meer

Universiteiten noemen buitenlandse studenten een verrijking. Maar ze zijn vooral een verdienmodel

‘One hundred and eeeeeighty!’ Geïrriteerd kijken de tweedejaarsstudenten…

Om de juiste student op de juiste plek te krijgen, werd de loting afgeschaft. En de juiste studenten presteren, zo blijkt, beter: de uitval is kleiner en er worden hogere cijfers behaald. Maar door decentrale selectieprocedures zitten collegezalen vol met ‘brave witte meisjes’.

Lees meer

Loting op universiteiten werd afgeschaft omdat het oneerlijk voelde. Maar de selectie die ervoor in de plaats kwam, is pas echt oneerlijk

Onder de noemer ‘de juiste student op de juiste plek’ selecteren opleidingen met een…

Het hanteren van een bindend studieadvies is niet verplicht, maar veel instellingen kiezen ervoor dit bij al hun opleidingen te gebruiken. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt zelfs het principe ‘nominaal = normaal’ gehanteerd; studenten moeten er de maximale zestig studiepunten in het eerste studiejaar halen en dat leidt tot een ongezond hoge werkdruk.

Massacollege-IBA-2018-3

Lees meer

Wie niet genoeg studiepunten haalt, moet wegwezen. Maar wat dat oplevert? Vooral stress

Studenten zijn door het bindend studieadvies harder gaan studeren. Maar met de juiste…

Volgens de universiteiten zouden studenten minder vaak uitvallen en eerder hun diploma halen, wanneer het aantal contacturen  zou stijgen en studenten in kleinere groepen intensievere begeleiding zouden krijgen. Studievertraging nam inderdaad af, maar dat gaat ten koste van docenten: die maken overuren en hebben daardoor minder tijd voor onderzoek.

Damian-Trilling-docent-werkdruk-protest-demonstratie-woinactie

Lees meer

De langstudeerder is nagenoeg uitgestorven. Daarvoor kwam in de plaats: de overwerkte docent

Universiteiten worden afgerekend op het ‘rendement’ dat hun studenten behalen. Dus…

Het aantal promoties op Nederlandse universiteiten groeit de laatste jaren explosief. Mooi, maar dat gaat ten koste van onderwijs en onderzoek, en niet in de laatste plaats van de promovendi zelf.

promovendi-collage

Lees meer

Voor elke promotie krijgt de universiteit geld. En de promovendus betaalt de prijs

Het aantal promovendi stijgt de laatste jaren explosief. Fijn, al die nieuwe doctoren,…

De commissie-Van Rijn adviseert om het geld voor het hoger onderwijs anders te verdelen. De belangrijkste boodschap daarbij is dat de concurrentie tussen universiteiten een groot probleem is.

Lees meer

Universiteiten worden niet gered met het nieuwe voorstel voor een bekostigingsmodel, en dit is waarom

Zojuist presenteerde de commissie-Van Rijn haar langverwachte advies over een nieuw…