Een flink deel van de Tweede Kamer vindt dat de internationalisering in het hoger onderwijs te ver is doorgeschoten, maar de laatste tijd dringt het besef weer door dat er op de arbeidsmarkt grote tekorten zijn: hebben we die buitenlandse talenten niet broodnodig?
Het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft nu bestudeerd hoeveel internationals na afstuderen in Nederland blijven werken en waar ze dat doen.
Internationale studenten-internationals-Femke Legué

Lees meer

Kamer geeft hoger onderwijs opnieuw het recht om buitenlandse studenten te weren

De Tweede Kamer stemde donderdag in met een speciale numerus fixus voor buitenlandse…

Blijfkans

Jarenlang schommelde de ‘blijfkans’ rond de twintig procent, maar de laatste tijd neemt dat percentage sterk toe, ziet het ROA. De lichting van 2020 zat een jaar na afstuderen op bijna 40 procent en die van 2021 op 43. Het CBS rapporteerde vorig jaar ook een stijgende lijn.
Ze verhuizen vaak naar Amsterdam. Daar woont aanvankelijk nog geen twintig procent van de buitenlandse gediplomeerden, maar vijf jaar later is dat bijna dertig procent. Vooral Maastricht, Groningen en Wageningen weten hun internationals niet goed vast te houden.
Want internationals ‘verlangen naar (hoog)stedelijke dynamiek en internationale netwerken’, schrijven de onderzoekers over de populariteit van Amsterdam. Ook zou het daar makkelijker zijn om een baan te vinden waarvoor je geen Nederlands hoeft te spreken.
dutch only international students internationale studenten_2560_Francesca Mora

Lees meer

Voor Engelstalig onderwijs zijn allerlei goede redenen, hoort Tweede Kamer

Welke regio’s of opleidingen mogen straks ongehinderd buitenlandse studenten blijven…

Gedachte-experiment

Het ROA deed ook een gedachte-experiment. Hoe zou de arbeidsmarkt van 2028 eruitzien als alle internationals na diplomering weer weggaan? Zonder hen zou het tekort in de techniek en ict verder oplopen.
Als ze allemaal blijven zouden die tekorten trouwens nog steeds niet zijn weggewerkt. Bovendien zouden de overschotten in de sector economie en maatschappij dan verder toenemen, stelt het ROA.

Onbalans

Om internationals voor de regio’s te behouden, is het verstandig om hen vroeg te laten kennismaken met werkgevers buiten de grote stad, adviseren de onderzoekers. Bovendien zou het fijn zijn als ze studies kiezen die goed aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Oud-minister Robbert Dijkgraaf heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd die balans moet brengen in de internationalisering. Daarin speelt de arbeidsmarkt ook een rol. Universiteiten en hogescholen zouden in grens- en krimpregio’s meer internationals kunnen werven dan in de grote stad. Ook opleidingen in de tekortsectoren kunnen, als De Tweede en Eerste Kamer dit wetsvoorstel aanvaarden, buitenlandse studenten blijven werven.
Nog geen reactie — begin de discussie!