Alumnus Paul Schuilwerve, beschrijft Jan Bunt als volgt: ‘Jan had een enorme passie voor marketingonderwijs en was een bruggenbouwer tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en het bedrijfsleven. Als hoogleraar op de leerstoel Marketing (die toen nog “Commerciele Beleidsvorming” heette), speelde Jan een belangrijke rol. Hij zorgde er met het masterprogramma voor dat de opleiding dé leverancier bij uitstek werd voor marketeers die aan de slag gingen bij bedrijven als Unilever, Proctor & Gamble, Nutricia, Bank Mees & Hope/ABNAMRO, AKZO, Philips en Shell. Voor recruiters op de bedrijvendagen was Jan met zijn humor en reflecties op marketing, de “P” van promotie in de marketingmix. Jan Bunt was tevens erelid van de marketingstudievereniging MAEUR. Hij was jarenlang betrokken bij de Raad van Advies en woonde trouw de diners van voormalige directeuren bij. Het was een goede gewoonte dat hij een lezing gaf, waarin hij zijn scherpe en humoristische reflectie op marketing over het voetlicht bracht. Wat Jan betreft begon de moderne marketing in 1957 op de Nederlandsche Economie Hoogeschool, de voorganger van Erasmus School of Economics en Erasmus Universiteit Rotterdam. MAEUR-leden zullen de betrokkenheid van Jan en zijn geestige en scherpe verhalen missen. Hij was een uniek boegbeeld van de moderne marketing aan onze universiteit.’

Onze gedachten en condoleances gaan uit naar Jan’s familie, vrienden en allen die geraakt zijn door zijn opmerkelijke leven en werk.

Namens de Erasmus School of Economics

Al één reactie — discussieer mee!