Een voorstel van het College van Bestuur (CvB), gebaseerd op een twee jaar oud voorstel van de Universiteitsraad zelf, heeft een positief advies gekregen van de raad. Medewerkers in een faculteitsraad krijgen in dat voorstel minimaal 0,1 fte gecompenseerd, voorzitters krijgen 0,05 fte extra. Voor medewerkers in de opleidingscommissie geldt een minimale compensatie van 0,05 fte, plus 0,05 voor de voorzitter. Studenten in de faculteitsraad krijgen tussen de 235 en 400 euro per maand, in de opleidingscommissie tussen de 117 en 200 euro. Hoe hoog de beurs precies is hangt af van de opzet van de medezeggenschap per faculteit.

Voorstel in een la

Hiermee komt een einde aan een ruim twee jaar durende inspanning van de Universiteitsraad om een gelijke compensatie door faculteiten in te voeren. In april 2022, toen raadslid Aleid Fokkema (ESHCC) er al enkele maanden energie in gestoken had, vreesde ze dat het voorstel in een la zou verdwijnen.

Het CvB wilde namelijk best meegaan met het voorstel van de raad, maar wilde eerst zeker weten of alle faculteitsraden en opleidingscommissies het voorstel ook unaniem zouden steunen. De verantwoordelijkheid om die steun te vinden, werd bij de raad neergelegd, vertelt Fokkema. “Dat was wel een leerzame les in diplomatie”, zegt ze over haar rondgang langs alle medezeggenschapsraden. De steun vond ze overal, op de faculteitsraadsvoorzitter van de Erasmus School of Economics (ESE) na. “Die zei: waarom moet je dat centraal regelen? Dat kunnen we hier zelf wel oplossen”, herinnert Fokkema zich. ESE was een faculteit waar nog géén compensatie bestond. “Ik vroeg hem of hij het voorstel zou blokkeren. Hij beloofde dat hij dat niet zou doen.” Daarmee was de steun eindelijk rond.

Overvolle agenda

Fokkema had de – achteraf naïeve – hoop dat het CvB met deze steunverklaringen het voorstel snel zou overnemen. Maar het universiteitsbestuur wilde zich vervolgens eerst van de steun van de decanen vergewissen. Daarvoor moest het besproken worden in het College van Decanen, een maandelijks overleg. Helaas lukte dat maandenlang niet. “Die agenda zit altijd al overvol”, weet Fokkema. “En misschien had dit geen topprioriteit.”

Nu, zo’n twee jaar later, is er eindelijk beweging in gekomen. Het CvB heeft een voorstel neergelegd bij de U-raad, dat veel overeenkomsten vertoont met het oorspronkelijke voorstel van de raad zelf uit 2022. “Als je mij vraagt waarom het nu wel gelukt is, dan denk ik dat dat komt doordat er vanuit het ministerie een initiatief is om medezeggenschap beter te ondersteunen. Dat heeft het CvB gesterkt om het voorstel voor te leggen aan de decanen”, analyseert Fokkema met opluchting in haar stem.

Fokkema gaat ervanuit dat het nieuwe compensatiestelsel al komend collegejaar ingaat, maar dat is nog niet honderd procent zeker.

Nicky-van-de-Lagemaat-foto-Marko-de-Haan

Lees meer

‘Ik voorkom dat de decaan zijn studenten vergeet’

Hoe is het om student-bestuurslid te zijn van je faculteit? Nemen die prominente figuren…

Nog geen reactie — begin de discussie!