Nicky zit in haar oranje Cedo Nulli-vest in de bestuurskamer van de studievereniging op de vijftiende verdieping van het Mandeville-gebouw. Naast student-bestuurslid van de faculteit, is ze vooral fulltime bestuurslid van Cedo Nulli, als commissaris onderwijs. “Ik had mijn tussenjaar niet nuttiger kunnen besteden. Ik doe allemaal praktische ervaring op die ik in de collegebanken niet leer.” De commissaris onderwijs van ‘Cedo’ is automatisch ook lid van het faculteitsbestuur.

Wat doe je in die hoedanigheid?

“Ik ben eigenlijk een soort controlerende macht binnen het bestuur. Tijdens de vergaderingen probeer ik zoveel mogelijk de belangen van de studenten te behartigen. Om erachter te komen wat de belangen van die studenten zijn, spreek ik met de studentgeleding van de faculteitsraad en de opleidingscommissies.

Ik krijg de laatste tijd bijvoorbeeld klachten binnen van psychologiestudenten die Nederlands zijn, maar in het Engels tentamen moeten maken. Dat kaart ik dan binnen het bestuur aan. En onze decaan ontwikkelt een nieuwe faculteitsstrategie waar hij rondetafelgesprekken voor organiseert. Ik vraag hem in zo’n geval of hij ook rondetafelgesprekken wil met studenten en regel studenten die daaraan deel willen nemen.”

Binnen het bestuur wordt dan ook naar je geluisterd?

“Ja, dat gaat gelukkig heel goed. Het komt natuurlijk weleens voor dat tijdens onze vergaderingen onderwerpen worden besproken waar ik verder niet zoveel mee te maken heb: personeelsbeleid bijvoorbeeld. Dan ben ik gewoon wat stiller.

Het bestuur is ook altijd aanwezig bij de faculteitsraad. Mijn aanwezigheid is dan soms wel een beetje dubbel. Daar zitten studenten die als groep ook de belangen van de studenten behartigen, en dat doe ik als individu eigenlijk ook.”

Wat is dan het verschil tussen jou en de studentgeleding van de faculteitsraad?

“Zij controleren het bestuur en maken plannen van wat ze binnen de faculteit willen verbeteren of veranderen en ik zie toe op die uitvoering van beleid zelf en bemoei me daar af en toe mee. Ik ben de check tijdens de uitvoering of er wel daadwerkelijk aan studenten gedacht wordt. Zij checken en controleren tijdens de ontwikkeling van beleid of de belangen van studenten behartigd worden.”

Hoeveel tijd kost het je?

“We vergaderen eens in de vier weken een ochtend, en eens in de zes weken is het bestuur aanwezig bij de faculteitsraad. Dus dat is prima te doen. Mijn sociale leven en mijn zakelijk leven bestaat verder vooral uit Cedo. Ik denk dat ik daar wel negentig procent van mijn leven mee bezig ben dit jaar. Overdag doe je bestuurstaken en ’s avonds heb je leuke borrels en activiteiten. Heel leuk, maar soms ook wel zwaar. Je gaat jezelf sowieso een keer tegenkomen als je een bestuursjaar doet, zegt iedereen altijd.”

En, heb jij dat moment ook al gehad?

“Ja, iedereen in een bestuur heeft wel zo’n moment. Ik zit daar eigenlijk nu middenin. Aan het begin van het jaar ging ik er 120 procent voor, maar dat hield ik natuurlijk niet vol. Helemaal met het ritme dat je hebt: overdag doe je bestuurstaken, ’s avonds heb je allerlei activiteiten die je bij moet wonen. En dat trok ik even niet meer, dus nu heb ik tijdelijk wat taken overgedragen aan mijn medebestuursleden en zo kan ik even rust pakken.”