Prof. dr. Henk T. van der Molen (06-10-1954, Vrouwenparochie) studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1985 cum laude op het proefschrift “Hulp als onderwijs. Effecten van cursussen voor verlegen mensen”. Hij was de eerste hoogleraar Psychologie aan de Open Universiteit, waar hij in 1992 op 38-jarige leeftijd werd benoemd, en waar hij een nieuwe afstudeerrichting Gezondheidspsychologie ontwikkelde. Vanaf 1999 vervulde hij ook de positie van decaan Psychologie aan de Open Universiteit.

In 2001 stond hij samen met prof. dr. Henk G. Schmidt aan de basis van de opleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het programma daarvan was innovatief door de combinatie van probleemgestuurd onderwijs en een intensieve training van professionele vaardigheden. Henk van der Molen gaf bij de ontwikkeling van het programma nadrukkelijk aandacht aan het ontwikkelen van deze training, die hij gepaard liet gaan met systematisch onderzoek naar de effectiviteit ervan. Vele generaties studenten hebben het boek “Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening” – dat inmiddels een 18de druk kent – gebruikt in hun opleiding, dat hij samen met zijn promotor Gerrit Lang schreef.

Het onderzoek naar de microtrainingsmethode deed hij samen met verschillende promovendi. De resultaten laten zien dat de methode niet alleen nuttig en effectief was voor psychologiestudenten, maar ook voor studenten pedagogiek, rechten en geneeskunde en andere groepen, zoals groepsleiders in de jeugdhulpverlening en bijstandsmaatschappelijk werkers. Hij heeft de methode ook gebruikt voor de training van studenten in psychodiagnostische vaardigheden en academische schrijfvaardigheden. Voor de methode ontwikkelde hij met zijn medewerkers meer dan 20 audiovisuele programma’s en 20 interactieve computerprogramma’s, zogenaamde ViPs (Vaardigheden in Psychologie).

Van 2009-2018 was Henk van der Molen decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. In die hoedanigheid speelde hij een grote rol bij de invoering van het Bindend Studie Advies van 60 ECTS, Nominaal = Normaal, en stimuleerde hij de verdere internationalisering van het onderwijsaanbod van de faculteit. In die tijd zagen diverse nieuwe (internationale) opleidingen het licht. Ook loodste hij de faculteit door een moeilijke periode die gepaard ging met bezuinigingen en een reorganisatie.

Naast zijn betaalde functie was hij als onbezoldigd bestuurder actief bij onder meer het Nederlands Instituut van Psychologen, waarvan hij langdurig bestuursvoorzitter was, de Stichting Postdoctorale Opleidingen GGZ Leiden/Rotterdam en de Kamer Psychologie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

Henk van der Molen gaf zwier aan vele gelegenheden. Hij wist altijd ergens een feest van te maken. Hij stond bekend om zijn mooie toespraken en zijn liedteksten. Hij was een geliefd collega bij velen. Hij was niet alleen zeer geliefd bij zijn eigen promovendi maar ook bij vele andere promovendi, die hem verzochten hun promotieplechtigheid voor te zitten. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het Instituut voor Psychologie en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Op 8 oktober 2021 ging hij met emeritaat. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Aboutaleb vanwege zijn grote (inter)nationale verdiensten voor zijn vakgebied, de Psychologie. Hij heeft samen met zijn partner veel te kort van zijn pensionering kunnen genieten.

Wij wensen zijn partner Ryan, zijn familie, vrienden en oud-collega’s, veel sterkte toe met dit grote verlies.

Victor Bekkers

Decaan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Daphne van de Bongardt

Directeur Department Psychology, Education and Child Studies

Nog geen reactie — begin de discussie!