Selectie aan de poort van opleidingen is niet neutraal, blijkt uit allerlei onderzoek. Ten onrechte komen sommige groepen jongeren makkelijker door de selectie dan andere. Veel opleidingen doen maar wat, stelt de Onderwijsinspectie.

Waar het precies aan ligt, blijft speculeren. Maar als bijvoorbeeld je ouders weinig geld verdienen of zelf niet gestudeerd hebben, is het moeilijker om een plaats te bemachtigen bij een opleiding met een numerus fixus.

Kunnen we daar dan iets aan veranderen, vragen Denk en GroenLinks-PvdA zich af. Ze pleiten voor positieve discriminatie, of in hun woorden: corrigerende selectiemethoden. Misschien kunnen bepaalde groepen gewoon iets meer kans krijgen. De regering zou moeten uitzoeken of dit een optie is.

Tegen

Gaan we niet doen, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer bepaald. Dinsdag is de motie verworpen. Onder meer de vier formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) stemden ertegen, net als CDA en ChristenUnie.

De overweging van de tegenstemmers is vooral dat ze de lat niet lager willen leggen, bleek vorige week in een debat over de toekomst van het vervolgonderwijs. Ze willen liever ‘blind’ selecteren en dan de beste laten winnen.

Maar dan moet die selectie netjes verlopen. Een andere Denk-motie kreeg daarom wél een meerderheid. De regering moet in beeld brengen welke methoden de opleidingen gebruiken en wat het effect is.

 

Erasmus MC studenten – Levien Willemse

Lees meer

Kansenongelijkheid medische studies gestegen: met een migratieachtergrond minder kans op toelating

Scholieren met een Surinaamse, Turkse, Nederlands Caribische of Marokkaanse achtergrond…

Ministersplaatsen

Bovendien wil een meerderheid van de Tweede Kamer weer ‘ministersplaatsen’ invoeren voor studenten uit Caribisch Nederland. Dat is opvallend, want daarbij gaat het eigenlijk ook om positieve discriminatie. Dankzij zulke ministersplaatsen hoeven deze studenten niet tegen studenten uit Europees Nederland op te boksen in de toelating.

De ministersplaatsen waren afgeschaft toen loting voor fixusopleidingen werd verboden. Sindsdien is het voor Caribische studenten moeilijker gebleken om hier een plaats in een medische opleiding te bemachtigen en dat heeft gevolgen voor de gezondheidszorg op de eilanden.

Overigens mogen opleidingen, als ze dat willen, sinds dit studiejaar weer (deels) loten in plaats van selecteren. Verschillende geneeskundeopleidingen overwegen dit te doen.

Illustraties EM magazine illustrator

Lees meer

Willen opleidingen geneeskunde inderdaad weer gaan loten?

Drie van de acht opleidingen geneeskunde willen misschien weer gaan loten, schrijft…