Een flink deel van de Tweede Kamer wil de internationalisering van universiteiten en hogescholen beperken. Om te beginnen zouden er minder Engelstalige opleidingen moeten zijn, menen veel partijen.

Eind januari steunden ze een opvallende motie: binnen acht weken moest het kabinet samen met universiteiten en hogescholen een plan maken om het aantal Engelstalige opleidingen snel te verminderen. Daarin moesten concrete maatregelen staan ‘die elke instelling afzonderlijk gaat nemen om het aandeel Engelstalige opleidingen stevig terug te dringen’.

Zelfregie

In de tussentijd hebben universiteitenvereniging UNL en de Vereniging Hogescholen hun plannen voor ‘zelfregie’ naar de minister gestuurd, waarin ze vertellen hoe ze de internationalisering eigenhandig in goede banen willen leiden. Ze lopen hiermee vooruit op een wetsvoorstel waar Dijkgraaf aan werkt. Dijkgraaf denkt dat dankzij deze plannen het aandeel volledig anderstalige bachelors al met 9 procentpunt zal dalen, een daling van bijna een derde.

Hun plannen gaan in zijn algemeenheid over de toestroom van buitenlandse studenten en het aanbod van Nederlandstalig onderwijs. De universiteiten willen bijvoorbeeld binnen alle grote Engelstalige bacheloropleidingen een Nederlandstalig traject starten en een klein aantal opleidingen wordt weer helemaal Nederlandstalig.

De hogescholen beloven minder te gaan werven in het buitenland. Verder gaan ze volgens hun eigen plannen een harde bovengrens stellen aan de buitenlandse instroom bij economische hbo-opleidingen.

sequence_01_copy_01.00_05_08_12.still003

Lees meer

‘Onze Nederlandse studenten zijn gebaat bij een internationale leeromgeving’

De regering wil minder internationale studenten op Nederlandse universiteiten.…

‘Afgedaan’

Maar ze geven geen lijst met maatregelen van de afzonderlijke universiteiten en hogescholen. Van minister Dijkgraaf hoeft dat ook niet. Met de landelijke plannen voor zelfregie van de twee koepelorganisaties beschouwt hij de motie van de Tweede Kamer als ‘afgedaan’.

Hij waardeert de voornemens van de universiteiten en hogescholen, schrijft Dijkgraaf in zijn reactie. “Deze voornemens moeten nog besproken worden met de medezeggenschap van de individuele instellingen”, legt hij uit, ‘maar kunnen tot gevolg hebben dat het aandeel volledig anderstalige bachelors afneemt van 30 procent naar 21 procent’.

Dijkgraaf vertrouwt liever op goede zelfregie dan op hard landelijk beleid. Want de ene regio is de andere niet: in krimpgebieden zijn internationale studenten misschien wel broodnodig. Ook heeft de ene sector wellicht meer buitenlandse studenten nodig dan de andere.

Toegenomen

De afgelopen decennia is het aantal buitenlandse studenten flink toegenomen. Bij de universitaire bacheloropleidingen is 31 procent van de eerstejaars internationaal. Aan de hogescholen is dat 11 procent.

dutch only international students internationale studenten_2560_Francesca Mora

Lees meer

Fixus op Engelstalige trajecten houdt geen stand, waarschuwt jurist

Een numerus fixus op het Engelstalige traject van opleidingen maakt een indirect…

Nog geen reactie — begin de discussie!