“Pensioenfonds ABP heeft 2,5 miljard euro belegd in de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina”, stelt The Rights Forum, een organisatie die opkomt voor de rechten van Palestijnen.

Het zou gaan om beleggingen in bedrijven als de Israel Discount Bank, Booking Holdings, Expedia, Airbnb en Motorola. Volgens The Rights Forum krijgt het pensioenfonds al tien jaar de vraag om zulke investeringen te staken. Op de website staat nu een standaardbrief die sympathisanten naar het ABP kunnen mailen.

De nederzettingen in de Palestijnse gebieden zijn door Nederland als illegaal bestempeld, aldus de brief. Ook de Verenigde Naties en de Europese Unie deden dat. Daarom zou het ABP uiterlijk 29 februari moeten aankondigen te stoppen met investeringen die mensenrechtenschendingen blijven faciliteren.

Verdrietig en zorgelijk

In een reactie zegt het pensioenfonds: “ABP vindt de situatie in Israël en Gaza verdrietig en zorgelijk.” Inderdaad wordt er geïnvesteerd in bedrijven die “producten leveren die overal in de wereld worden gebruikt en dus mogelijk ook in Israël of Gaza”. Ook investeert ABP in een aantal Israëlische bedrijven.

Het pensioenfonds hanteert voor zijn beleggingen vier criteria: rendement, risico, kosten en “hoe het bedrijf scoort op duurzaam en verantwoord ondernemen”. Maar transparant wil het fonds hierover niet zijn. “De precieze beoordeling van hoe bedrijven scoren op deze vier criteria kunnen wij niet prijsgeven aan de buitenwereld. Dit vanwege concurrentiegevoeligheid.”

De samenstelling van de beleggingsportefeuille zet het ABP op de website. “Dit doen we wel met een kwartaal vertraging ook vanwege concurrentiegevoeligheid”, aldus de toelichting. Als de aanval van Hamas en de aanhoudende bombardementen op Gaza iets veranderd hebben in de koers, is dat nu nog niet zichtbaar. Bij ‘nieuwe ontwikkelingen’ kijkt het fonds naar eigen zeggen of de beleggingen nog wel duurzaam en verantwoord zijn.

Mensenrechten

Eerder heeft ABP gebroken met twee Israëlische banken vanwege bouwprojecten in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De banken hadden volgens het pensioenfonds geen mensenrechtenbeleid.

Protestacties kunnen effect hebben. Na aanhoudende kritiek van klimaatactivisten heeft het pensioenfonds bijvoorbeeld aangekondigd te stoppen met investeringen in olie, gas en kolen.

Het ABP beheert de pensioengelden van zo’n drie miljoen Nederlanders die bij de overheid of semipublieke instellingen werken of hebben gewerkt. Het is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld.

Lees meer

Heeft de EUR de moed om te zeggen: ‘Niet in naam van mijn waarden’?

In dit opinieartikel beargumenteert hoofddocent Zara Sharif (EUC) waarom de universiteit…