Rond het Israël-Palestinaconflict lopen de emoties hoog op. Aan de Universiteit Leiden was er een onaangekondigd protest en er zouden ook flyers zijn verspreid met steun voor Hamas. Kamerleden van BBB, PVV en SGP stelden er schriftelijke vragen over aan demissionair minister Robbert Dijkgraaf.

Maar wat kan hij doen? In zijn antwoorden erkent hij de gevoeligheden, maar laat hij de aanpak aan de instellingen over. Het is allemaal belangrijk genoeg, alleen is het niet zijn verantwoordelijkheid.

Onacceptabel

“Laat ik voorop stellen dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in het onderwijs en op de onderwijsinstelling”, schrijft Dijkgraaf. “Antisemitisme, moslimhaat en elke andere vorm van discriminatie is volstrekt onacceptabel.”

Maar wat is dan precies antisemitisme of moslimhaat? “Het is daarbij niet aan mij om te beoordelen of bepaalde uitspraken binnen de grenzen van de wet vallen”, vertelt Dijkgraaf de Kamerleden. “Het is in individuele gevallen aan het openbaar ministerie om te beoordelen of er sprake is van discriminatie, c.q. strafbaarheid op grond van de artikelen in het Wetboek van Strafrecht.”

Misschien zou de situatie anders zijn wanneer de Universiteit Leiden achteroverleunde en helemaal niets zou doen. Maar de beveiliging is verscherpt en een ‘taskforce’ gaat docenten helpen het conflict bespreekbaar te maken. Ook komt er een evaluatie van de gebeurtenissen rond die plotselinge demonstratie. “Daarom zie ik op dit moment geen aanleiding om als minister aanvullende maatregelen te nemen.”

Ventiel

En makkelijk is het niet. “Ik heb grote waardering voor de docenten en bestuurders die het moeilijke gesprek op hun instelling mogelijk maken en ik wil hen ook oproepen om dat te blijven doen”, schrijft de minister. “Op deze wijze bieden we studenten een ventiel om hun gevoelens en emoties te kunnen uiten en om hen uit te nodigen om open te staan voor anderen, ook als je het inhoudelijk niet met elkaar eens bent.”

Instellingen moeten overigens zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving, onderstreept Dijkgraaf. Begin 2022 kondigde hij een aanpak van sociale veiligheid in het hoger onderwijs en de wetenschap aan.

20231017 teach-in palestina Sanders foto Wouter Holleman (7)

Lees meer

Steun voor Palestina tijdens teach-in in Sandersgebouw

Uit steun voor Palestina vond er vrijdag een teach-in plaats in het Sandersgebouw.…