De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft al jaren grote aantallen internationale studenten en kan de groei naar eigen zeggen niet meer aan. Daarom besloot de universiteit vorig jaar, vooruitlopend op een wetsvoorstel, te gaan pionieren. Er kwam een quotum voor de Engelstalige variant van de bachelor Psychologie. Het universiteitsbestuur wilde daarmee het aandeel Nederlandse studenten vergroten.

Dat heeft gewerkt, meldt Het Parool. Het aandeel eerstejaars psychologiestudenten dat Nederlands spreekt is gegroeid van 29 naar 53 procent. Bestuursvoorzitter Geert ten Dam is positief over de maatregel. “We vragen er al lang om”, zegt ze tegen het dagblad, “en uit de cijfers blijkt dat we als universiteiten hiermee de instroom kunnen reguleren als dat nodig is.”

International students- international student housing-student ho

Lees meer

Universiteiten: iets minder internationale eerstejaars

Voor het eerst in jaren is de toestroom van internationale bachelorstudenten iets…

Niet verwacht

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wilde eigenlijk dat universiteiten zouden wachten totdat de wet is aangepast. Hij wil de instellingen instrumenten geven, waaronder een numerus fixus voor Engelstalige trajecten, om de internationale instroom in banen te leiden. Selecteren aan de poort op nationaliteit of taal mag nu nog niet. De universiteit deed het toch.

De onderwijsinspectie had verwacht dat het experiment geen doorgang zou vinden nadat Dijkgraaf de universiteit had teruggefloten, stelt een woordvoerder. “We dachten dat het alleen een intentie was. Nu blijkt dat het voornemen ook echt is waargemaakt. We zoeken uit wat we hiermee gaan doen.”

International students-internationale studenten-canceled_3000_Femke Legué

Lees meer

Nieuwe wet voor instroom internationale studenten: ‘Nodig, maar de toon is zorgelijk’

Minder internationale studenten, meer Nederlands op Nederlandse universiteiten. Dat zijn…