De nieuwe loods wordt door leden en oud-leden feestelijk geopend. De ruime opslag heeft wat weg van een kleine hangar en staat een stukje verwijderd van het hoofdgebouw. Binnen staan metershoge rekken klaar voor de boten.  Met de nieuwe loods komt er ruimte die Skadi hard nodig heeft.

Toch gaat het niet in de eerste plaats om meer ruimte voor de boten. “De loodsruimte is nooit het probleem geweest”, vertelt Tom van Dijk, een oud-lid die een grote rol speelde bij de plannen voor de verbouwing. Er was vooral een gebrek aan ruimte in het hoofdgebouw, waar de sociëteit, sportruimtes en de bestuurskamer over de jaren steeds drukker werden.

Groeipijn

opening botenloods skadi president Annemijn de Kleer jenever 06_4nov2023_Daan Stam
Met jenever wordt het openen van de loods gevierd. Beeld door: Daan Stam

Vanaf 2013 kreeg Skadi last van groeipijn. Van Dijk was destijds net lid van de roeivereniging. “Toen is de vereniging gaan kijken: wat zijn de opties? Moeten we een nieuw gebouw neerzetten? Moeten we de huidige gebouwen platgooien?” Dat platgooien leek de beste optie, want het gebouw verzakte langzaam. Maar slopen kon niet omdat het pand een gemeentelijk monument is.

Toen Van Dijk in 2017 penningmeester van Skadi was, kwamen er plannen om het gebouw te restaureren, maar die bleken al snel te duur. “Het was ook een beetje het kip-en- ei-verhaal. We wilden gaan bouwen, alleen wisten we niet wat het budget was. En we konden pas gaan lenen als we wisten wat we gingen doen.” Uiteindelijk werd besloten de verbouwing in stappen te doen. “Het moest goedkoper, en we moesten faseren. We besloten om los een loods neer te zetten en het gebouw alleen te restaureren.”

Meer ruimte

De bouw van de loods is nu voltooid en dat geeft ruimte in de oude loodsen van het hoofdgebouw, vertelt Annemijn de Kleer, president van Skadi. “In de oude wedstrijdloods komt de ergometerzaal, het krachthonk, kleedkamers en commissiekamers.” De Kleer vertelt dat er in de nieuwe loods meer boten passen dan in de oude loodsen. “De huidige vloot van 114 boten past erin, plus nog wat extra.”

De boten stonden altijd in twee loodsen, één voor de wedstrijdroeiers en één voor de competitieroeiers. De competitieloods blijft in gebruik, maar de boten van de wedstrijdroeiers worden overgeheveld naar de nieuwe loods.

De renovatie van het hoofdgebouw staat nu op het programma. Er is veel werk aan de winkel, maar de Skadianen kunnen tijdens de bouw gewoon bij hun vereniging terecht. “Het bouwen wordt zodanig gefaseerd dat we door kunnen draaien”, licht De Kleer toe.

Hulp van oud-leden

opening botenloods lint knippen skadi 10_4nov2023_Daan Stam
George Brouwer opent de nieuwe loods officieel door het lintje te knippen. Beeld door: Daan Stam

De renovatieplannen worden gefinancierd door een bijdrage van de oud-ledenvereniging, een lening bij Erasmus Sport en een benefietdiner voor oud-leden, boven op het eigen vermogen van Skadi. De loods draagt nu de naam ‘Huize Blom Loods’, vernoemd naar een voormalig Skadi-huis waarvan de oud-bewoners veel hebben bijgedragen aan de verbouwing. Naast de financiering waren oud-leden ook betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. ‘CFO van Skadi’ Tom van Dijk werkte als penningmeester samen met voorzitter George Brouwer, de ‘CEO van Skadi’, om de renovatie uit te werken via de Stichting Roeiaccommodatie Skadi. Deze stichting werd opgericht om verbouwing in goede banen te leiden. Brouwer is al sinds 2013 als oud-lid betrokken bij de verbouwingsplannen. Tussen 1969 en 1971 zat hij in het bestuur van de algemene roeivereniging Hades, dat zich in 1977 fuseerde met de corporale roeivereniging Skadi tot de huidige algemene roeivereniging Skadi.

De loods wordt officieel geopend als Brouwer het lintje doorknipt, het gebouw doopt met Ketel 1-jenever en roept: “Skadi wint de Varsity!” Na een oorverdovende ‘Vo!’ klinkt uit de kelen van oud- en huidige leden ‘het lied dat elke roeier kent’. ‘Skadi, geef je laatste gram, voor de eer van Rotterdam!

SKADI_roeivereniging_Gilles Luyendijk_Fabien Schoenmakers_Annemijn de Kleer_sept2023_Hilde-Speet_3000

Lees meer

Sinds de dood van Niels wil Skadi meer dan ooit een vereniging voor iedereen zijn

De brede glimlach waar iedereen de 23-jarige Niels van Rooijen van kende, verdween het…