Het kabinet is demissionair, dus nieuw beleid werd er niet of nauwelijks aangekondigd in de Troonrede die de koning vandaag uitsprak. Ook niet voor het hoger onderwijs en onderzoek.

Maar er kwamen wel allerlei belangrijke thema’s voorbij, zoals kansengelijkheid. “Niet elk kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst en niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien”, zei de koning. “Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving.”

Mentale problemen

“Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs”, staat in de Troonrede. Taal en rekenen krijgen meer aandacht, er komt meer waardering voor het beroepsonderwijs, de basisbeurs is terug en in één adem zei de koning ook: “Het kabinet ondersteunt jonge onderzoekers en docenten, en stimuleert zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderzoek aan hogescholen en universiteiten.”

De psychische gezondheid van jongeren kwam eveneens ter sprake. “We zien dat jongeren steeds vaker kampen met mentale problemen, zoals somberheid en eenzaamheid”, zei Willem-Alexander. “Samen met jongeren werkt het kabinet daarom aan oplossingen om hiermee om te kunnen gaan, bijvoorbeeld door het onderwerp beter bespreekbaar te maken en aandacht te hebben voor prestatiedruk op scholen en universiteiten.”

koning willem-alexander en maxima tijdens troonrede 2023 – screenshot nos
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de Troonrede. Beeld door: NOS

Bereid te luisteren

En migratie? Op dat gebied moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, staat in de Troonrede, ‘bijvoorbeeld over werk- en studiemigratie’.

Gezien de val van het kabinet was verder de passage over democratie opvallend. “Democratie is veel meer dan je stem uitbrengen – het is een houding. Het is de bereidheid te luisteren, begrip op te brengen voor andere standpunten en een zorgvuldige afweging van belangen te maken.

Students Mental Health depression burn out 1 – Honey Simatupang

Lees meer

Nieuwe Personal Support Hub in de Living Room brengt alle hulp voor studenten samen

Bij de Personal Support Hub wordt alle hulp voor studenten op het gebied van welzijn en…