Vroeger werden alle gebouwen op campus Woudestein aangeduid met letters. Achter die letters zat ook een gedachte: A voor Aula, B voor Bibliotheek en C voor Collegezalenhal. Op een gegeven moment kregen de volgende gebouwen een letter volgens de alfabetische volgorde. Vanaf 2012 kreeg een aantal gebouwen ook een eigen naam erbij. Volgens Roman Koot, conservator erfgoed van de Universiteit, was het idee dat studenten, medewerkers en bezoekers zo kennismaken met de geschiedenis van de EUR en de campus als minder anoniem ervaren.

Toen er werd besloten dat de gebouwen een eigen naam zouden krijgen, droegen alle faculteiten van de EUR drie namen aan die belangrijk zijn geweest voor hun vakgebied. Zo ontstond er een lijst van 27 namen. “Uiteindelijk zijn de gebouwen vernoemd naar toonaangevende hoogleraren en medewerkers van de EUR”, vertelt Koot. “Een paar gebouwen werden daarnaast vernoemd naar Rotterdammers van wie het gedachtegoed belangrijk is voor de universiteit, zoals Desiderius Erasmus en Pierre Bayle.”

EM plattegrond campus map 2023_Closeup_3000__IkRotterdam

Lees meer

Weet je waar je moet zijn op de campus met deze plattegrond van EM

EM wijst je de weg! Voor eerstejaars studenten heeft EM een plattegrond gemaakt van de…

Twee vrouwen

De meeste gebouwen werden vernoemd naar westerse mannen, en dus is er weinig diversiteit, geeft Koot toe. De enige niet-westerse benaming is het Hattagebouw. Mohammad Hatta was een student van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, een voorloper van de universiteit. Hij was een founding father van de Indonesische staat. Dat de EUR voor de naam Hatta heeft gekozen was volgens Koot best bijzonder. Hatta verzette zich tegen de Nederlandse overheersing in koloniaal Indonesië en was na de onafhankelijkheid gedurende vele jaren een van de belangrijkste figuren in de Indonesische politiek, onder meer als minister-president. Koot: “Heel terecht dat de EUR trots is op zijn voormalige economiestudent.”

Er zijn twee gebouwen vernoemd naar een vrouw: het Van der Goot- en het Langeveldgebouw. “Willemijn van der Goot promoveerde in 1930 aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool en was de eerste promovenda in Nederland op het gebied van economie”, vertelt Koot. Henny Langeveld, naar wie het nieuwe onderwijsgebouw is vernoemd, was hoogleraar Emancipatievraagstukken en de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de EUR.

Van onafhankelijkheidsstrijder tot Nobelprijswinnaar

Dit zijn de naamgevers (en de letter die erbij hoort) van negen gebouwen op campus Woudestein:

Baylegebouw (ook wel J-gebouw)
Pierre Bayle (1647–1706) is een van de grootste filosofen uit de tijd van de Verlichting. Hij was een Franse protestant die in 1681 vanwege geloofsvervolging uitweek naar Rotterdam.

Het Baylegebouw is thuis voor de Erasmus School of Health Policy & Management en de Erasmus School of Philosophy.

Erasmusgebouw (A-gebouw)
De Erasmus Universiteit is bij de oprichting in 1973 als de eerste universiteit in Nederland vernoemd naar een persoon. Desiderius Erasmus is in 1466 in Rotterdam geboren. Hij geldt als een belangrijk geleerde op het terrein van de humanistiek en theologie.

In het Erasmusgebouw is het College van Bestuur gehuisvest. Ook de Aula en de Erasmus Gallery bevinden zich in het gebouw.

Van der Gootgebouw (M-gebouw)
Willemijn van der Goot (1897–1989) studeerde tussen 1919 en 1926 aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de voorganger van de EUR. Zij promoveerde er in 1930 als eerste vrouw en was daarmee de eerste promovenda in Nederland met een dissertatie over een economisch onderwerp.

Colleges vinden plaats in het Van der Gootgebouw. De tentamenzalen in het gebouw zijn nu verhuisd naar het S-gebouw.

Hattagebouw (U-gebouw)
Mohammad Hatta (1902–1980) studeerde tussen 1921 en 1932 aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Tijdens zijn studie in Rotterdam was hij voorzitter van de vereniging van Indonesische studenten in Nederland, een progressieve, nationalistische groepering die zich sterk maakt voor het verbreken van de koloniale banden met Nederland. Hatta is een van de founding fathers van de Republiek Indonesië. Samen met Soekarno riep hij op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid uit.

Hattagebouw wordt gebruikt als huisvesting voor eerstejaars internationale studenten.

Mandevillegebouw (T-gebouw)
Bernard Mandeville (1670–1733) volgde in Rotterdam colleges bij Pierre Bayle aan de Illustere School. Hij studeerde filosofie en geneeskunde aan de Leidse universiteit. Vanaf 1691 woonde hij in Londen. Daar maakte hij naam als arts. Mandeville publiceerde veel, onder meer over psychiatrische aandoeningen en een aanklacht tegen slavernij.

De Rotterdam School of Management is gehuisvest in dit gebouw, evenals de Erasmus Sustainability Hub.

Polakgebouw (Y-gebouw)
Nico Polak (1887–1948) was alumnus, promovendus en hoogleraar van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool en de Nederlandse Economische Hogeschool, de voorgangers van de universiteit. Hij behoorde in 1913 tot de eerste lichting studenten, promoveerde in 1921 en werd in 1922 benoemd tot hoogleraar Bedrijfsleer, later Bedrijfseconomie genoemd. Het vakgebied groeide dankzij Polak uit tot een volwaardig onderdeel van de economische wetenschap.

Het Polakgebouw heeft collegezalen en studieplekken. De Community for Learning and Innovation (CLI) bevindt zich in dit gebouw.

Sandersgebouw (L-gebouw)
Piet Sanders (1912–2012) werd in 1959 aangesteld als hoogleraar Burgerlijk recht en internationaal privaatrecht aan de Nederlandse Economische Hogeschool. Tot zijn taak hoorde ook het voorbereiden van een juridische faculteit (tegenwoordig Erasmus School of Law). Sanders was de eerste decaan en bleef bij de faculteit tot aan zijn emeritaat in 1981.

De Erasmus School of Law is gevestigd in dit gebouw.

Theilgebouw (C-gebouw)
Henri Theil (1924–2000) werd in 1953 hoogleraar Econometrie aan de Nederlandse Economische Hogeschool. Hij was in 1956 oprichter en eerste directeur van het Econometrisch Instituut. Theil schreef een groot aantal boeken en tijdschriftartikelen. Drie van zijn boeken werden ‘citation classics’ volgens de normen van de Social Sciences Citation Index. Bekend werd ook zijn maatstaf voor inkomensongelijkheid, de Theil-coëfficiënt.

Het Theilgebouw heeft grote collegezalen.

Tinbergengebouw (H-gebouw)
Jan Tinbergen (1903–1994) was hoogleraar in de Statistiek en Hogere Wiskunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool. Hij heeft op veel gebieden in de economie baanbrekend werk verricht. Zijn belangrijkste wetenschappelijke bijdragen liggen op het gebied van de econometrie en de theorie van de economische politiek. Hiervoor kreeg hij, samen met de Noor Ragnar Frisch, in 1969 de eerste Nobelprijs voor de economie toegekend.

Voorlopig is het Tinbergengebouw gesloten. Eerst door een legionellaprobleem, daarna doordat de brandcompartimenten niet voldoen aan veiligheidsnormen.

Langeveldgebouw
Henny Langeveld (1926-2004) was hoogleraar Emancipatievraagstukken en de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de EUR. Ze verrichte onderzoek, onder andere naar de cultuur van de verzorgingsstaat, ontwikkelingen rond huwelijk en gezin en vrouwenemancipatie. De resultaten van haar onderzoek zijn van grote invloed geweest in Nederland.

Het Langeveldgebouw is een onderwijsgebouw met collegezalen en studieplekken. Ook The Living Room, een studenteninitiatief op het gebied van welzijn, is gehuisvest in dit gebouw.