Bron: www.youtube.com

I did not dream last night
Or even the weeks before.
Since flowers bloomed from ice and fall
And falling sleep cut time despite
Change: like the spin of a wheel might
Raise the sun near a full bright call
And soon will it fall, to then freeze our core, to then rise for more
No, I did not dream last night.

 

But I am grounded in reality
And in faith of what I am aware
As tides crash from within calamity
From a moon moldy nature and the laws that we care.
That this life we live of polar duality
Brings heaven death and punishes what we spare.

 

I did not dream last night
Or even the weeks before
As I’m awake to excite
All that life will bring in the summer and awe.

 

I did not dream last night
Because I know that life has more.

Will over zijn gedicht: “Dit gedicht volgt de poëtische stijl van een Italiaans sonnet. Met een repetitief en bijna staccato ritme, veroorzaakt door de herhaling van de rijmwoorden, probeert dit gedicht de aandacht te vestigen op de anticipatie en het verlangen naar een dromerige zomervakantie. Het constante onvermogen om in slaap te komen, benadrukt in de herhaalde regel I did not dream last night, wordt veroorzaakt door een eerste schok van slapeloosheid en dat angstige besef. Het gedicht werkt deze zorg tot in de kern uit, namelijk dat de zenuwen van het niet kunnen slapen in afwachting zijn van de komende zomervakantie. Ik hoop dat jullie allemaal je vakantie omarmen en een moment nemen om jezelf te prijzen voor alles wat je het afgelopen jaar hebt bereikt en rust vinden in alles waardoor je gemakkelijk slaapt.”

Read more

Campusdichter Will Makin: Makeshift reality

Will Makin schrijft elke maand een gedicht voor Erasmus Magazine. Dit gedicht droeg hij…