Uit een enquête en uit interviews met medewerkers en studenten blijkt dat er aan de Willem de Kooning Academie klachten zijn over de structuur van de organisatie, meldt nieuwsplatform Profielen.

Do it yourself instituut

In het rapport wordt een beeld geschetst van een hiërarchische organisatie waarin het management en de directeur allerlei kwesties afschuiven op de medewerkers onder het mom van ‘sturen op autonomie’. Medewerkers voelden zich niet gerespecteerd, niet gewaardeerd, niet gezien en niet gehoord, merken de onderzoekers op.

De kunstacademie ‘wordt als een do it yourself instituut ervaren’, docenten moeten het allemaal zelf maar uitzoeken. Een ‘stevige basis’ en ‘duidelijke kaders’ worden gemist, ‘waardoor er vaak chaos wordt ervaren’.

Directeur Jeroen Chabot heeft besloten terug te treden. Na de zomervakantie start een opvolger. Chabot blijft wel in dienst van de Hogeschool Rotterdam.

studenten codarts wdk bij charloisse hoofd

Lees meer

Kunsthogescholen Willem de Kooning en Codarts willen fuseren

Over anderhalf jaar zou de nieuwe hogeschool, waarin de EUR samen met de Hogeschool…